Du är här

2018-08-30

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group AB Halvårsrapport Januari-juni 2018

April-juni 2018
- Nettoomsättning 88,6 Mkr (68,2)
- Orderingång 182,9 Mkr (64,6)
- Rörelseresultat -0,6 Mkr (-14,6)
- EBITDA 8,6 Mkr (-4,7)
- Resultat efter skatt -1,3 Mkr (-15,9)
- Totalresultat 7,9 Mkr (-20,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 Mkr
(-13,2)

Januari-juni 2018
- Nettoomsättning 160,2 Mkr (138,9)
- Orderingång 235,7 Mkr (133,2)
- Rörelseresultat -15,5 Mkr (-31,9)
- EBITDA 2,6 Mkr (-12,3)
- Resultat efter skatt -14,4 Mkr (-32,3)
- Totalresultat 6,2 Mkr (-36,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 Mkr
(-21,8)

VD-kommentar

Försäljningen har ökat

Efter en förväntat försiktig start på året till följd av låg
orderingång under andra och tredje kvartalet 2017, ser vi nu att vår
omsättning ökar. Försäljningen under andra kvartalet steg med 30
procent och hittills i år har försäljningen ökat med 15 procent
jämfört med motsvarande period förra året. Både Systemförsäljning och
Operatörstjänster redovisar en försäljningstillväxt under kvartalet.
Det är även positivt att tillväxten kommer från olika regioner såsom
USA, Mellanöstern och Östeuropa. Särskilt värt att notera är att vår
verksamhet i USA återhämtat sig under kvartalet, med ökad
försäljningspotential och intensifierat fokus på att driva in
obetalda kundfordringar. Sedan Iowas Högsta Domstol i maj beslutade
att tillåta automatisk hastighetsövervakning på Iowas motorvägar
igen, har våra kameror återaktiverats, och effekten kommer att synas
i våra försäljningssiffror under andra halvåret 2018.

Bra bas för framtida försäljning

Den totala orderingången för kvartalet uppgick till 183 miljoner
kronor. Detta är nästintill en trefaldig ökning jämfört med samma
kvartal föregående år, och värdemässigt den största orderingången på
två och ett halvt år. Det är glädjande att notera att denna starka
orderingång kommer från kunder i olika regioner, såsom Europa, USA
och Australien. Härutöver har vi vunnit en upphandling i Belgien med
ett potentiellt totalt ordervärde på 27 miljoner kronor, varav en
inköpsorder på cirka 5 miljoner kronor har mottagits. Under första
halvåret 2018 har vi nu uppnått en total orderingång på 236 miljoner
kronor. Tillsammans med 144 miljoner kronor från tidigare vunna
upphandlingar, fram till och med fjärde kvartalet 2017, har vi
uppnått en bra bas för vår framtida försäljning.

Stabiliserad kostnadsbas

Vi arbetar på konkurrensutsatta, och ofta upphandlingsstyrda,
marknader, med en delvis volatil affärsmodell. Vår kostnadsbas har nu
stabiliserats på runt 40 miljoner kronor. För att behålla vår
lönsamhet är det viktigt att ha god kontroll på kostnadsbasen när vi
fortsätter att öka våra säljinsatser. Vi undersöker fortsatt
möjligheterna att göra vår kostnadsbas mer flexibel för att uppnå en
mer förutsägbar affärsmodell.

Likvida medel

Våra tillgängliga likvida medel vid slutet av kvartalet uppgick till
117 miljoner kronor, bestående av 64 miljoner i banktillgodohavanden
och 53 miljoner i outnyttjade krediter. Det andra kvartalet gav ett
negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på 5 miljoner
kronor på grund av att vi erhållit förskott på försäljningen under
tidigare kvartal.

Framtiden

Den starka orderingången som inleddes under fjärde kvartalet 2017 har
fortsatt under första halvåret 2018. Efter kvartalets utgång har vi
haft en orderingång på cirka 66 miljoner kronor, i huvudsak från
Australien, och vi har även erhållit ett tilldelningsbeslut värt upp
till 70 miljoner kronor. Den balanserade fördelningen mellan olika
regioner när det gäller försäljning och orderingång är en god
indikation på en generellt förbättrad internationell
marknadssituation, vilket också gör oss mindre beroende av enskilda
marknader. Med ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll räknar
vi med en successiv förbättring av vår lönsamhet.

Ivo Mönnink,
VD, Sensys Gatso Group

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som
angivits ovan, kl. 08.30 den 30 augusti 2018.

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 30 augusti kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör
Simon Mulder delårsrapporten för andra kvartalet 2018 och besvarar
frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk
på Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q2-2018
(https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q2-2018%20)

För att följa sändningen måste du registrera dig. Registreringen görs
med en e-post-adress på registreringssidan som visas när du klickar
på den angivna länken ovan.

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon; registrera på något av följande två sätt:

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god
tid i förväg via följande länk:

http://emea.directeventreg.com/registration/7186187
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering
sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid
registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod
(lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.

För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes
göra så.

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via
telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:

Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 9 175 039 901
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och
vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu
ditt: Konferens-ID: 7186187 eller "Sensys" för att registrera.

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/sensys-gatso-group-ab-...
http://mb.cision.com/Main/496/2604246/899866.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.