Du är här

2017-05-17

SENSYS GATSO: SKA UNDERSÖKA STÄRKA FINANSIELL STRUKTUR - VD

STOCKHOLM (Direkt) Sensys Gatso fortsatte att påverkas av en makroekonomisk
miljö som orsakar störningar i verksamheten i Mellanöstern under det första
kvartalet.

Även om Sensys Gatso fortfarande är optimistiskt vad gäller sina
framtidsutsikter, räknar bolaget med utmaningar på medellång sikt, heter det
i kvartalsrapporten.

"Bolaget kommer att undersöka olika möjligheter att stärka den finansiella
strukturen för att klara av svängningarna i vår verksamhet, som också orsakas
av ovan nämnda makroekonomiska utmaningar", skriver vd Torbjörn Sandberg.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 Mkr under det
första kvartalet, främst beroende på leveransförseningar. Som ett resultat av
det negativa kassaflödet under första kvartalet har tillgängliga likvida
medel minskat till 78,3 miljoner kronor jämfört med 85,5 miljoner kronor i
det fjärde kvartalet 2016.

Sensys Gatso uppger i rapporten att det inte uppnådde det ebitda-nyckeltal som
krävs enligt avtalet för en av kreditfaciliteterna om 25 miljoner kronor.

"Orsaken till att nyckeltalet inte uppnåddes är främst en försening i
leveranserna och de makroekonomiska utmaningar som beskrivits ovan. Sensys
Gatso har erhållit en waiver från banken avseende första kvartalet gällande
detta nyckeltal. Företagsledningen för diskussioner med banken om att
omförhandla villkoren för krediten", heter det i rapporten.

Bolaget har inte utnyttjat denna kreditfacilitet och samtliga kortfristiga
förpliktelser gentemot banken har uppfyllts under första kvartalet. Koncernen
har processer för att bevaka kreditvillkoren och kassaflödet, och har
kontroll på likviditetsbehovet, skriver Sensys Gatso.

Under första kvartalet påverkades intäkterna negativt av att
betalningsförmågan bland kunderna i Mellanöstern minskat jämfört med
tidigare. Sensys Gatso påpekar emellertid bolaget inte har tappat några
väsentliga affärer och att konkurrenterna står inför samma situation.

Vidare har längre ledtider i produktionen, som en följd av
förändringsprogrammet, påverkat resultatet negativt.

"En stigande orderingång jämfört med första kvartalet 2016, stöder oss
emellertid i uppfattningen att en förbättring i den globala situationen kan
vara på gång", skriver Torbjörn Sandberg.

Under första kvartalet sjönk omsättningen till 70,7 miljoner kronor (164) och
rörelseresultatet försämrades till -17,3 miljoner kronor (14,4).

Orderingången steg däremot till 68,6 miljoner kronor (27,1).

På Stockholmsbörsen hade Sensys Gatso fallit med drygt 6 procent vid
9.35-tiden på onsdagen.
---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.