Du är här

2017-10-06

SenzaGen: Alla laborativa delmoment slutförda i den regulatoriska delen av validerings-processen för SenzaGens allergitest...

Lund, 6 oktober 2017 - SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar
idag att alla laborativa moment i valideringen av GARDskin har
slutförts enligt plan. Efter databearbetning och statistisk analys
kommer resultaten sammanställas och rapporteras till de
internationella regulatoriska myndigheterna ECVAM och OECD. I samband
med inskickandet av denna rapport kommer analysresultatet också att
offentliggöras.

Detta sista steg av valideringsprocessen syftar till att dokumentera
reproducerbarheten vid användning av GARDskin. Tre av varandra
oberoende laboratorier (Eurofins i Tyskland, Burleson's Research
Technologies i USA och SenzaGens eget laboratorium) har genomfört
test av 28 kodade kemikalier vid tre upprepade tillfällen, ett arbete
som experimentellt nu slutförts.

Valideringsmomentet för reproducerbarhet har bland annat föregåtts av
utvärderingar för att visa att GARDskin kan sättas upp i andra
laboratorier än SenzaGens eget (överförbarhet). Resultaten av dessa
utvärderingar publicerades vid den europeiska toxikologikonferensen
EuroTox i Bratislava i september 2017, och visar en 100-procentig
överförbarhet.

"Varje steg i valideringsprocessen för oss närmare vårt mål att
etablera GARD som den nya globala industristandarden för djurfri
toxikologisk testning och som det naturliga valet vid screening av
nya läkemedelskandidater för att tidigt sålla bort substanser som är
skadliga och inte kommer att kunna bli läkemedel", säger SenzaGens
vd, Anki Malmborg Hager.

Efter det att samtliga resultat från de olika momenten i
valideringsprocessen sammanställts och rapporterats kommer en
utvärdering ske i ECVAM:s vetenskapliga kommitté och inom OECD. Ett
regulatoriskt godkännande och rekommendation om användningen av
GARDskin från OECD kommer därefter i april 2019. GARDpotencyTM, som
bygger på samma biologiska plattform, valideras parallellt med
GARDskin, och förväntas således bli godkänt och rekommenderat vid
samma tidpunkt.

För mer information:

Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test,
genererar GARDTMstora mängder data och levererar resultat med upp
till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden
som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens
test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans
och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen

Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta
djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de
kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är
allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika,
läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är
de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än
traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i
Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste
åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler
distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är
noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i
Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök
www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 oktober klockan 11:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/alla-laborativa-delmoment-slutforda...
http://mb.cision.com/Main/14439/2362076/732734.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.