Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

SenzaGen: SenzaGen presenterar ny kommersiell organisation och nytt finansiellt mål

De senaste årens positiva utveckling för SenzaGen har inneburit att
bolaget har gått från att vara forskningsorienterat till ett bolag i
stark kommersialiseringsfas. Detta resulterade nyligen i att en ny VD
tillsattes och nu meddelar bolaget en helt ny kommersiell
organisationsstruktur med ökat fokus på marknad och försäljning.

De senaste två månaderna har SenzaGens strategiska plan, affärsmål och
prioriterade aktiviteter utvärderats. Ett första resultat av detta
arbete är att en ny kommersiell organisation etablerats och att ett
nytt finansiellt mål satts.

"Det första steget i kommersialiseringen är ett ökat fokus på
samarbeten med existerande och nya potentiella kunder och en
organisation som möjliggör denna satsning. Det är tydligt att
företagets alternativa testplattform möter marknadens behov av en
precis, etisk och kostnadseffektiv metod som ersätter djurförsök. Att
kommersialisera ett forskningsbolag inom life science tar dock tid
och den analys som vi nu gjort innebär att vi når break even 2022",
säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

En organisation med ökat fokus på marknad och försäljning
De kommersiella aktiviteterna kommer att ledas direkt av SenzaGens VD
Axel Sjöblad. Till tillförordnad försäljningschef har utsetts Peter
Nählstedt, styrelseledamot i SenzaGen sedan 2018 och tidigare VD för
Probi AB. Tina Dackemark Lawesson får det övergripande ansvaret för
marknadsföring och kommunikation och Anna Chérouvrier Hansson leder
arbetet med utvecklingen av nya affärer samt rekryteringen av
distributions- och licenspartners.

Break even 2022
Det nya finansiella målet att nå break even 2022 antogs av SenzaGens
styrelse den 19 september 2019 och ersätter de tidigare finansiella
målen.

"När Axel tillträdde fick han uppdraget att utvärdera SenzaGens
strategi, affärsmål och möjliga försäljningsutveckling, ett arbete
som han tidigare framgångsrikt gjort som VD för BioGaia. Hans
affärsanalys konfirmerar vår strategi och affärsmodell och innebär
att bolaget implementerar en ny och tydligare kommersiell struktur.
Detta resulterar i en mindre förskjutning av lönsamhetsmålet då tid
behövs för att ge försäljningsorganisationen en möjlighet att
leverera och nå ut med vår banbrytande teknologi. Styrelsen stödjer
denna förändring som kommer ledas av ett starkt team med bevisad
track record", säger Carl Borrebaeck, Styrelseordförande i SenzaGen.

Telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens där
VD Axel Sjöblad kommenterar den nya organisationen och
lönsamhetsmålet den 19 september klockan 10.30. Telefonkonferensen
hålls på engelska.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:
SE: +46856642706
FR: +33170750720
DE: +4969222220377
NL: +31207219495
UK: +443333009267
Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 september 2019, kl. 08.15 CET.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-202944
Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga
att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på
mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD®
stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents
precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod - tester på
djur - som endast uppnår 70-75 procents precision. Produktportföljen
består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin,
GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagen-presenterar-ny-kommersiel...
https://mb.cision.com/Main/14439/2907944/1107933.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.