Du är här

2017-05-23

Senzime: Omsändning: Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden
januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
www.senzime.com.

Finansiell information första kvartalet 2017

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 KSEK (22).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 970 KSEK (-1
850).

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,11 SEK
(-0,12) och efter utspädning till -0,11 SEK (-0,12).

· Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 3,8 MSEK (11,9).
· Antalet aktier uppgick per 2017-03-31 till 36 172 643 st. (16 076
730).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/omsandning--senzimes-delarsrapport-f...
http://mb.cision.com/Main/11572/2272450/678905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.