Du är här

2018-08-22

Senzime: Senzimes delårsrapport 2, 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti 2018. Senzime ABs (publ)
delårsrapport för perioden januari - juni 2018 finns nu tillgänglig
på bolagets hemsida www.senzime.com.

[image]När jag summerar andra kvartalet 2018 är det glädjande att
konstatera att försäljningen av vårt TetraGraph-system tar fart. Vi
är fortfarande i den inledande kommersialiseringsfasen men givet det
stora intresset för våra produkter bedömer vi att vi kommer att öka
försäljningen väsentligt framöver. Det är också glädjande att vi
fortsätter knyta till oss partners och distributörer på nya
marknader. Det innebär att vi med tidigare distributions- och
licensavtal nu har påbörjat kommersialisering på 15 marknader utanför
Sverige.

Vår strategiska målsättning är att leda den digitala omställningen
inom narkosmonitorering som nu sker inom vården. Senzimes lösningar
syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska
komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader.
Baserat på tecknade avtal och planerad expansion på ytterligare
marknader gör vi bedömningen att Senzime är väl positionerat för att
nå dessa mål. Vi verkar på växande marknader som idag enbart i Europa
och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzime lämnar inga försäljningsprognoser, men i det här sammanhanget
är det ändå viktigt att kommunicera att bolaget arbetar utifrån en
målsättning och plan som innebär att försäljningen växer kraftigt
från några miljoner kronor år 2018 till att nå 100 MSEK inom en
treårsperiod. Försäljningen kommer från en kombination av såväl
licensintäkter från partnerbolag som försäljning av instrument och
engångssensorer via våra distributörer.

Parallellt med den egna försäljningen bedriver vi strategiska
samarbeten. Vårt samarbete med Philips Healthcare är ett exempel som
ger möjligheter att driva volym och ytterligare öka den adresserbara
marknaden. Skalbarheten för algoritmerna och våra lösningar gör även
att vi ser möjligheter att i framtiden bredda plattformarna till
ytterligare indikationsområden.

Sammantaget är det ett mycket spännande läge för Senzime och vår resa
att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering har
börjat.

Uppsala i augusti 2018, Lena Söderström, VD

Finansiell information andra kvartalet 2018

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 381 KSEK (174).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 543 KSEK (-2
930).

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,12 SEK
(-0,07) och efter utspädning till -0,12 SEK (-0,07).

Finansiell information januari - juni 2018

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 388 KSEK (174).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 642 KSEK (-6
901).

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,22 SEK
(-0,18) och efter utspädning till -0,22 SEK (-0,18).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/senzimes-delarsrapport-2--2018,c2597644
http://mb.cision.com/Main/11572/2597644/895131.pdf
http://mb.cision.com/Public/11572/2597644/accdfa06f6df5ed9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.