Du är här

2017-10-10

SHB-PROGNOS: BNP ÖKAR 2,6% 2017, 2,3% 2018, 1,8% 2019 (NY)

(Tillägg: stycke 4, 9-10 samt tabell och graf)

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har nått verklig högkonjunktur och flera
faktorer talar för att de goda tiderna varar ytterligare något år.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på tisdagen.

Handelsbanken spår att kalenderkorrigerad BNP i Sverige ökar med 2,9 procent i
år, 2,4 procent nästa år och 1,8 procent 2019.

Faktisk BNP väntas öka med 2,6 procent i år, 2,3 procent nästa år och 1,7
procent 2019.

I föregående prognos, i april, spåddes +2,5 2017, +1,9 procent 2018 och +1,7
procent 2019.

Handelsbanken konstaterar att tillväxten var god under senaste kvartalen och
att uppgången dessutom var bredbaserad.

"Bland annat drivs nu investeringarna av mer än enbart bostadsbyggandet som
varit viktigast de senaste åren", skriver Handelsbanken.

Ekonomerna tillägger att ledande indikatorer talar för god tillväxt under
2017.

"Därmed förstärks högkonjunkturen ytterligare något. Vi räknar också med att
exporten fortsätter att utvecklas starkt fram till och med 2018, mot bakgrund
av stigande omvärldsefterfrågan - inte minst från euroområdet", skriver de.

Handelsbanken skriver att inflationen varit hög senaste tiden även om man
bortser från tillfälliga faktorer och att de senaste årens uppåtgåendetrend
inte bara drivits av den kraftiga kronförsvagningen.

"Dessutom finns tecken på att högkonjunkturen börjar generera löneökningar
högre än de centrala avtalen, vilket skulle innebära att kostnadstrycket
stiger snabbare framöver, liksom det ofta gör i konjunkturcykelns senare
fas", skriver Handelsbanken.

Kostnadsökningarna stöder inflationen fram-över, och Handelsbanken räknar med
att den ligger strax under 2 procent under i stort sett hela prognosperioden.

Just en sådan här kostnadsdriven inflation är en av tre faktorer Riksbanken
säger sig vilja se innan penningpolitiken förs i mindre expansiv riktning.

"De två andra - välförankrade inflationsförväntningar och fullföljda
normaliseringsplaner från andra centralbanker (vilket motverkar snabb
kronförstärkning framöver) - bedöms också infrias snart och därför höjer
Riksbanken räntan i juli 2018", skriver Handelsbanken.

Enligt Bankens prognos ligger Riksbankens reporänta kvar på -0,50 procent i
slutet av 2017, för att därefter stiga till 0,0 procent i slutet av 2018 och
0,50 procent i slutet av 2019.
Handelsbanken 2017 2018
==============================================================
BNP 2,6% 2,3%
Arbetslöshet 6,7% 6,8%
KPI 1,8% 1,7%
==============================================================
Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.