Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

SHB-PROGNOS: LITEN PÅVERKAN FRÅN VALET PÅ KORT SIKT

STOCKHOLM (Direkt) Allt talar för att det blir en komplicerad
regeringsbildning efter valet den 9 september. Trots det väntas valet inte få
några större effekter på finansmarknaderna eller på den makroekonomiska
utvecklingen i närtid, men på längre sikt kan effekterna på ekonomin bli
större.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Handelsbanken konstaterar att opinionsläget tyder på en utdragen
regeringsbildning efter valet, och ställer krav på samarbete över
blockgränserna eller med Sverigedemokraterna.

Allt talar för att det i slutändan blir en minoritetsregering med Ulf
Kristersson (M) eller Stefan Löfven (S) som statsminister. För en
majoritetsregering skulle det krävas en storkoalition mellan S och M eller
att SD ingår i regeringen, men av flera skäl är det svårt att se att tiden är
mogen för detta.

Troligen kommer en ny regering vara på plats under hösten, men det inte
uteslutas att det blir en mycket utdragen regeringsbildning eller att det
till och med kommer att krävas nyval.

Trots att det politiska läget kommer vara osäkert veckorna efter valet är det
svårt att se att det skulle få några större effekter på de finansiella
marknaderna.

"Sverige har en stark konjunktur, sunda offentliga finanser och jämfört med
regeringskriserna i många andra europeiska länder kommer sannolikt problemen
kring den svenska regeringsbildningen inte vara speciellt stora", skriver
Handelsbanken.

I samband med regeringskrisen i december 2014 när Sverigedemokraterna fällde
regeringens budget och Stefan Löfven sa att han tänkte utlysa nyval blev det
mycket begränsade marknadsreaktioner.

Troligen kommer kronan försvagas något om Sverigedemokraterna blir det klart
största partiet, bland annat eftersom de vill lämna EU.

Men det finns ingenting som tyder på att EU-frågan blir aktuell i närtid. Det
svenska folket är positivt inställda till EU, och Sverigedemokraterna har
sagt att EU-frågan inte ligger på bordet vid en eventuell
regeringsförhandling efter valet.

Det mesta talar också för att valet inte heller får några större effekter på
svensk ekonomi i närtid. Reglerna och riktlinjerna i det finanspolitiska
ramverket, med bland annat ett överskottsmål för den offentliga sektorn,
kommer att respekteras oberoende vilken regeringskonstellation som tillträder
efter valet. Det finns även en tradition i svensk politik av
blocköverskridande överenskommelser i frågor gällande bland annat migration
och försvarspolitik.

Vidare kommer inriktningen på den ekonomiska politiken på många områden vara
densamma oberoende av regeringskollation. Det kommer att satsas på välfärden
(vård, skola, omsorg), försvaret, lag och ordning och sänkt skatt för
pensionärer.

Komplicerade förhandlingar kring regeringsfrågan och budgeten kan bidra till
en något mer expansiv budget än "normalt" 2019, och ge något högre tillväxt
och lägre arbetslöshet nästa år.

På sikt kan effekterna bli större av en svår regeringsbildning. En
minoritetsregering kommer få det svårt att genomföra nödvändiga
strukturreformer inom bland annat arbetsmarknads-, bostads- och
skattepolitiken, och det kommer på lång sikt dämpa tillväxtpotentialen i
svensk ekonomi.

Risken för att Sverige går in i en lågkonjunktur under nästa mandatperiod är
stor. De flesta bedömare är dessutom överens om att ränteläget förblir lågt,
vilket gör att Riksbankens möjligheter att stabilisera ekonomin genom att
bedriva en mer expansiv penningpolitik i en kommande lågkonjunktur är
begränsade.

En minoritetsregering kommer dock få det svårt att bedriva en effektiv
stabiliseringspolitik om det blir en konjunkturnedgång. De måste förhandla
både inom regeringen och med riksdagen, vilket gör det svårt att agera snabbt
och få igenom de stabiliseringspolitiska åtgärder som är effektivast.

"Sammantaget medför detta att nästa konjunkturnedgång riskerar att bli djupare
och att de varaktiga effekterna av lågkonjunkturen blir större", skriver
Handelsbanken.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.