Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

SHB-PROGNOS: SER LÄGRE TILLVÄXT 2020, RIKSBANKEN LIGGER STILL

STOCKHOLM (Direkt) Den tvära inbromsningen i BNP andra kvartalet bekräftade
att avmattningen fördjupas och breddas. Arbetslösheten väntas stiga och
inflationen blir dämpad, och Riksbanken ställer in sina räntehöjningar.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka 1,5 procent i år, 1,0 procent nästa år och 1,4 procent
2021.

I föregående prognos, i april, spåddes en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år,
1,3 procent nästa år och 1,1 procent år 2021.

Inbromsningen är väntad men framåtblickande indikatorer har försvagats mer än
antagits, vilket tyder på en brantare

avmattning i närtid.

Oroande är att industrin enligt Konjunkturbarometern kapat produktionsplanerna
abrupt och upplever att lagren är för stora, att näringslivet inte visar
behov av investeringar och att detaljhandelns förväntningar om försäljningen
sjunker.

Mer väntat har varit att bostadsbyggandet dämpas samtidigt som hushållens
tillförsikt är svagare än normalt.

Sysselsättningen upphörde plötsligt att öka första halvåret, vilket
tillsammans med att allt fler söker sig till

arbetsmarknaden gör att arbetslösheten stiger. Men anställningsplanerna har
inte kollapsat, och ännu syns ingen uppgång i långtidsarbetslösheten som
brukar ske när arbetsmarknaden fryser tvärt.

Att arbetslösheten redan tycks ha bottnat trots att

högkonjunkturen bara nyligen börjat försvagas märkbart gör ändå att läget på
arbetsmarknaden riskerar att påverka de stora löneförhandlingarna i höst och
vinter.

Tidigare har Handelsbanken antagit att nästa löneavtal skulle ge aningen högre
löneökningar än nuvarande treårsavtal, på grund av de senaste årens goda
lönsamhet i näringslivet och en inflation nära 2-procentsmålet.

"Men den stigande arbetslösheten kan nu medföra att fokus riktas mer mot det
svalnande konjunkturläget och att löneökningarna blir mer återhållna än vi
tidigare antagit", skriver de.

Vad gäller Riksbanken har den underliggande inflationen varit oväntat stark i
Sverige. Det väntas däremot inte röra sig om en bestående snabbare
kostnadsutveckling, utan inför 2020 radas tecknen på minskande
inflationstryck upp.

Förutom att kostnadsökningarna lär dämpas av sviktande global inflation och
lägre sannolikhet för höga löneavtal, så innebär den tvärare inbromsningen i
svensk ekonomi att företagen får svårare att höja priserna. Det betyder att
Riksbanken får det svårare att nå sitt inflationsmål under loppet av nästa
år, allteftersom nuvarande inflationsdrivande effekt från den försvagade
kronan klingar av.

Riksbankens verktygslåda skramlar nära nog tom, så det kommer sannolikt ta
längre tid innan inflationen åter kan nå målet.

"Visserligen skulle Riksbanken kunna sänka räntan tillbaka till åtminstone
-0,50 procent. Men vi tror att räntesänkningen uteblir om inte läget
försämras väsentligt mer än vår nuvarande syn, till exempel om handelskriget
skulle eskalera och det skulle bli en avtalslös brexit i oktober", skriver
Handelsbanken.

En hård brexit skulle drabba Sverige särskilt hårt. Det kan också handla om
fortsatt fallande inflationsförväntningar som ändrar bilden att
inflationsmålet är väl förankrat. Då kan Riksbanken behöva understryka att de
gör allt de kan och sänka räntan, men huvudscenariot är att direktionen i
stället väljer att i första hand stimulera ekonomin genom att pressa ned
hushållens och företagens förväntningar om den framtida räntan.

"Med andra ord kommer nu planerade räntehöjningar successivt ställas in och vi
räknar med att reporäntan blir kvar på -0,25 procent åtminstone till 2021,
slutet på vår prognosperiod", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken 2019 2020
==============================================================
BNP 1,5% 1,0%
Arbetslöshet 6,4% 6,6%
KPIF 1,7% 1,7%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.