Du är här

2017-08-25

SHH Bostad: SHH Bostads delårsrapport januari - juni 2017

Fortsatt tillväxt med stärkt balansräkning
"Vi tror på en fortsatt stabil tillväxt för SHH och är väl rustade att
med god finansiell kapacitet och stark organisation möta marknadens
stora intresse för SHH:s ekonomiskt tillgängliga bostäder."

- Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef
Perioden 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen ökade till 293,6 (220,9) mkr.
· Rörelseresultatet ökade till 23,8 (11,3) mkr.
· Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 (5,1) procent.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,3 (7,3) mkr.
· Resultat per stamaktie 3,98 (1,01) kr.
· Antalet sålda bostäder uppgick till 302 (114).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (119).
· Antalet färdigställda bostäder uppgick till 289 (35).

Kvartalet 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 147,9 (149,5) mkr.
· Rörelseresultatet ökade till 11,1 (3,7) mkr.
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 (2,4) procent.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,7 (1,4) mkr.
· Resultat per stamaktie 1,79 (-0,19) kr.
· Antalet sålda bostäder uppgick till 196 (45).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (25).
· Antalet färdigställda bostäder uppgick till 185 (0).

Utfall per den 30 juni 2017

· Eget kapital uppgick till 416,2 (135,7) mkr.
· Soliditeten uppgick till 33,5 (19,7) %.
· Antalet bostäder i produktion uppgick till 574 (386).
· Antalet byggrätter uppgick till 2 857 (1 794).

Nyckeltal Proforma
2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 2016
Koncernen Jan-jun Jan Apr-jun Apr Jul-jun Jan-dec* Jan-dec
-jun -jun
Nettoomsättning, 293,6 220,9 147,9 149,5 597,1 524,4 684,1
mkr
Rörelseresultat, 23,8 11,3 11,1 3,7 52,9 40,3 200,0
mkr
Periodens 17,3 7,3 7,7 1,4 40,1 30,1 189,8
resultat efter
skatt, mkr
Balansomslutning, 1 240,9 687,5 1 240,9 687,5 1 240,9 1 143,5 1 143,5
mkr
Summa eget 416,2 135,7 416,2 135,7 416,2 307,1 307,1
kapital, mkr
Soliditet, % 33,5 19,7 33,5 19,7 33,5 26,9 26,9
Avkastning på 11,3 10,8 9,8 4,3 29,7 22,3 140,1
eget kapital, %
Rörelsemarginal, 8,1 5,1 7,5 2,4 8,9 7,7 29,2
%
Vinstmarginal, % 5,9 3,3 5,2 1,0 6,7 5,7 27,7
Resultat per 3,98 1,01 1,79 -0,19 8,87 5,73 55,14
stamaktie, kr
Medelantalet 20 15 20 15 - 16 16
anställda, st

Nyckeltalsdefinitioner framgår av sid 16 i delårsrapporten.

* Proforma 2016 avser hur koncernräkenskaperna skulle sett ut
exklusive försäljningen av byggrätter till SHH Landbolaget AB, vilket
genererade ett försäljningsresultat om ca 159,7 mkr.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d'Emaus, vd och
koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14,
mm@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 25 augusti 2017, kl. 08.00.

Om SHH Bostad
SHH är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger hållbara hyresrätter och
bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Sedan
start 2010 fram till den 30 juni 2017 har ca 900 bostäder
färdigställts. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni
2017 till 3 431 bostäder varav 574 under produktion och 2 857 bedömda
byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

"Bra boende för många till rimliga priser"

SHH Bostad AB (publ)
Kammakargatan 7, 4tr
111 40 Stockholm
E-post: info@shhbostad.se
Tel: +46 8 623 19 10
www.shhbostad.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shh-bostad/r/shh-bostads-delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/16005/2333027/713690.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.