Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group: Tredje kvartalet 2019

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende
produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm,
trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt
tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film,
Oddway Film, Shortcut Produktion samt Frost Studio. Bolagets aktie är
noterad på Spotlight Stock Market.

För perioden, 1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 18%, till 50 363 (42 617) Tkr
· Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 088
(-1 441) Tkr

· EBITA-marginal uppgick till 4% (-3%)
· Resultat före skatt uppgick till 161 (-4 572) Tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,53) Kr
· Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till
0,19 (-0,22) Kr

Tredje kvartalet, 1 april - 30 september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 6%, till 13 450 (12 730) Tkr
· Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -744
(-1 223) Tkr

· EBITA-marginal uppgick till -6% (-10%)
· Resultat före skatt uppgick till -1 593 (-2 138) Tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,22) Kr
· Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till
-0,05 (-0,13) Kr

Viktiga händelser

· Shortcut Media ingick avsiktsförklaring om att öka ägandet i
dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB (Bond Street) från 65%
till 90,1%;

· 2,5 Mkr ska erläggas mot skuldebrev med 3% enkel årsränta
· 500 000 st aktier ska emitteras i Shortcut Media AB, motsvarande
en utspädning om ca 5%

· Vid genomförandet av affären ska verksamheterna i Shortcut Media
Produktion AB samt Frost Studio AB överföras till Bond Street

· Integrationskostnader förväntas uppgå till ca 1 Mkr mellan
fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020

·
· Shortcut Produktion vann en affär
(https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/06/24/shortcut-media-shortcu...)
med Socialstyrelsen värd 0,8 Mkr och avser interaktiv samt VR-film,
där produktion förväntas utföras under tredje respektive fjärde
kvartalet 2019

· SMG skrev ett ramavtal
(https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/05/06/shortcut-media...)
värt ca 1 Mkr till slutet av 2020. Hälften av budgeten erläggs
kontant och hälften återinvesteras i Moblrn, vilket ger SMG 1,4%
ägande i Moblrn

Verkställande direktörens kommentar

SMG tar idag ett stort och viktigt steg för att möjliggöra fortsatt
samarbete och tillväxt genom att ingå avsiktsförklaring om ökat
ägande i dotterbolaget Bond Street. Givet att den strategiska
investeringen röstas igenom av bolagsstämman innebär det att vår
operativa verksamhet i Sverige delas upp i två dotterbolag samt
geografiska områden - ett i Stockholm, ett i Göteborg. Det är en
väsentlig förenkling av strukturen jämfört med för ett år sedan, då
fyra separata dotterbolag verkade i Stockholm.

Historiskt har marknaden för rörlig bild i regel segmenterats för att
kunna serva olika kundgrupper med olika specialisttjänster. Vissa
kundgrupper har önskat fler men enklare produktioner, andra färre men
mer avancerade dito. I vissa segment har inspelad film efterfrågats,
andra har önskat animerad film och ytterligare andra
specialistkompetens inom foto, efterbearbetning, visuella effekter
eller liknande. Det har ofta krävt separata och specialiserade bolag
för lyckad positionering, vilket är bakgrunden till hur vi historiskt
organiserat oss.

I takt med att en större andel kunder ökar sitt fokus inom rörlig
bild, samlar beställare internt samtidigt som antalet kanaler som
behöver innehåll växer ser vi att fler och fler kunder söker en
helhetsleverantör inom rörlig bild. Där kommer vi i SMG nu att utgöra
en samlad och mycket stark partner tack vare en kombination av bredd,
kvalitet och kapacitet. Det är vår ambition att genom ökat fokus på
täta samarbeten med återkommande kunder fortsätta växa vår affär.

Det tredje kvartalet 2019 ökade omsättningen med 6% till 13 450 Tkr.
EBITA-marginalen uppgick till -6%, en resultatökning med 479 Tkr
jämfört med samma kvartal föregående år. Efter att semesterkvartalet
för året nu avslutats är vårt mål fortsatt att för helåret 2019 nå en
rörelsemarginal i spannet 5-10% och uppvisa en tvåsiffrig
omsättningstillväxt.

De kommande månaderna arbetar vi för att slutligen samla
verksamheterna i Stockholm. När det är gjort ser vi fram emot att ta
ytterligare steg på vår resa med lönsam tillväxt, driven av både
organisk tillväxt samt förvärv.

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på
www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019
kommer att publiceras den 25 februari 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 januari- 31 mars 2020 kommer att
publiceras den 14 maj 2020.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras,
exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 13 november 2019,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Brännkyrkagatan 103

117 26 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/shortcut-media-group--tre...
https://mb.cision.com/Main/14110/2959790/1140196.pdf
https://mb.cision.com/Public/14110/2959790/a96a7c5bdadd1f7d.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.