Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Signatur Fastigheter: Signatur Fastigheter förvärvar två samhällsfastigheter och en bostadsfastighet i Klippans kommun o...

Signatur Fastigheter AB (publ):s ("Signatur Fastigheter" eller
"Bolaget") har förvärvat två samhällsfastigheter, en i Klippan och en
i Ljungbyhed samt en bostadsfastighet i Klippan med Region Skåne och
Klippans kommun som hyresgäster.

Överenskommet fastighetsvärde är 81,5 MSEK och transaktionen är en
bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom riktad emission av 119
098 184 aktier i Signatur Fastigheter om 0,1679 SEK per aktie
motsvarande ca 20 MSEK, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 4 546 kvm.
Hyresintäkterna uppgår till ca 6 MSEK vilket ger ett bedömt
driftnetto om 4,7 MSEK. Samhällsfastigheterna hyrs ut till Region
Skåne och inhyser vårdcentral och folktandvård. Bostadsfastigheten
innehåller 20 bostadslägenheter som blockuthyrs till Klippans kommun.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande
från den extra bolagsstämman den 22 november 2019. Genom emissionen
ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 1 949 998 740 och
aktiekapitalet ökar med 757 747 SEK till 12 413 116 SEK.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och
växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheterna tillträds omgående.

"Detta förvärv är i linje med vår affärsidé att förvärva kassaflöde
med utvecklingsmöjligheter. Affären stärker vårt kassaflöde samtidigt
som vi ser möjligheter att utveckla nya byggrätter på fastigheterna
framöver. " säger Dan Astrén, VD.

www.signaturfastigheter.se

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, CEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med
huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till
Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder
och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande
fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund
för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på
fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete
innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande
av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och
Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/signatur-fastigheter/r/signatur-fastigheter-f...
https://mb.cision.com/Main/18969/2993691/1163827.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.