Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Silvestica Green Forest AB: Den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

2018 har varit och är ett spännande år för skogsbranschen i allmänhet
och för nordisk skogsindustri i synnerhet. Ett flertal stora
industriinvesteringar har slutförts under senare år och fler är på
gång. Här kan nämnas massabruken Äänekoski - Metsä Fibre, Östrand -
SCA, Värö - Södra Skogsägarna samt kartongbruket Gruvön - Billerud
Korsnäs. Investeringarna medför stor efterfrågan på virkesråvara och
i kombination med ett starkt marknadsläge och ett allmänt intresse
för trä, cellulosa och olika kartong- och pappersprodukter ger det en
ökad efterfrågan på skogliga investeringar.

- Det är glädjande att vår skogsfond Silvestica Green Forest har
attraherat nya investerare och att fonden i nuläget är fulltecknad
och stängd. Förutom de tidigare ankarinvesterarna, Gamla
Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv och Folksamgruppen, kan vi nu
välkomna KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig
Forsikringsselskap) samt FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa),
säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

Silvestica Green Forest fortsätter på den inslagna vägen och har sedan
starten i juli 2017 nu förvärvat drygt 25 000 hektar skogsmark i
Finland och ca 800 hektar i Litauen. Ytterligare förvärv kommer att
ske under hösten och vid årsskiftet bedöms de totala investeringarna
uppgå till ca 80 miljoner euro.

- Intresset för fonden har överstigit våra högt ställda förväntningar
och vi arbetar nu fokuserat med att identifiera och genomföra nya och
intressanta förvärv. Utbudet är begränsat men tack vare en effektiv
organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt om
Östersjön, räknar vi med att under de närmaste åren komma en bra bit
på väg för att uppfylla fondens målsättning om 500 miljoner euro i
totalt investerat kapital. Mycket grovt och genomsnittligt räknat
innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna
runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen,
säger Karl Danielsson.

Läs mer om Silvestica Green Forest på www.silvestica.se.

För ytterligare information vänligen kontakta

Karl Danielsson, Presstalesman, Silvestica Green Forest AB
Tel: 070-648 23 03
E-post: karl.danielsson@crkforest.se

Rickard Lehmann, CEO, CRK Forest Management AB (förvaltare av
Silvestica Green Forest)

Tel: 070-544 81 00
E-post: rickard.Lehmann@crkforest.se
Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för
institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och
CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom
att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.
Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och
hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning,
inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy
för skogsbruk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/silvestica-green-forest-ab/r/den-svenska-skogs...
http://mb.cision.com/Main/16651/2621589/912616.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.