Du är här

2018-08-22

SinterCast: SinterCast resultat april-juni 2018

Serieproduktionsrekord två kvartal i rad

Serieproduktionen ökar 24 % under första halvåret

Andra kvartalet 2018

· Periodens omsättning: 26,8 MSEK (17,2 MSEK)
· Rörelseresultat: 11,0 MSEK (4,8 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (0,8 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 3,2 MSEK (2,0 MSEK)
· Serieproduktionsrekord på 2,7 miljoner motorekvivalenter under
andra kvartalet

· Rekord i andra kvartalet med 68 800 levererade mätkoppar
· Tupy beställer SinterCast Ladle Tracker® teknologi för
brasilianskt gjuteri

Första halvåret 2018

· Periodens omsättning: 43,4 MSEK (31,1 MSEK)
· Rörelseresultat: 15,9 MSEK (7,6 MSEK)
· Resultat per aktie: 2,2 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 10,9 MSEK (7,4 MSEK)
· Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 21
mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen under det andra kvartalet fortsatte att öka och
uppnådde rekordhöga 2,7 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Under
två av tre månader i det andra kvartalet uppnåddes en ny högsta
månadsnivå på 2,8 miljoner motorekvivalenter.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat
till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordproduktion under första halvåret; positiva utsikter för andra
halvåret

Serieproduktionen av motorblock för bilar, motorblock och
cylinderhuvuden för tunga fordon samt fordonskomponenter och
komponenter inom industriell kraft har alla ökat under det andra
kvartalet, vilket gav en rekordproduktion på 2,7 miljoner
motorekvivalenter i årstakt. Produktionen översteg det tidigare
rekordet på 2,5 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet
och innebär en tillväxt på 23 % mot det andra kvartalet föregående år
och en tillväxt på 24 % för första halvåret jämfört med föregående
år. Både i april och juni uppnåddes 2,8 miljoner motorekvivalenter,
den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Nivån erhölls genom
en högre efterfrågan på tunga fordon i Europa och Nordamerika, med
produktionsökning av motorblock för applikationer inom industriell
kraft samt genom ökat antal levererade komponenter för tunga fordon
(JMC) från Asimco-gjuteriet i Kina. Utsikterna för det andra halvåret
är fortsatt positiva med en förväntan om ytterligare tillväxt under
det tredje kvartalet i och med produktionsstarten av en ny
raddieselmotor i stora volymer för bilar.

Det sattes även ett nytt rekord för mätkoppsleveranserna under det
andra kvartalet med 68 800 mätkoppar levererade till kunder, en
ökning på 109 % jämfört med det andra kvartalet föregående år. Under
det första halvåret levererades 101 300 mätkoppar, en uppgång med 64
% jämfört med samma period föregående år. Utleveranserna uttryckt i
årstakt överträffar det tidigare helårsrekordet från 2016 på 168 800
mätkoppar. Som en indikator på kommande serieproduktion, bekräftar
ökningen i mätkoppsleveranserna stabiliteten i den nya
produktionsnivån och förstärker de positiva utsikterna för det andra
halvåret.

Den högre serieproduktionen och den ökade efterfrågan på mätkoppar
resulterade i en intäktsökning på 40 %, vilket gav ett förbättrat
rörelseresultat på 109 % för det första halvåret. De positiva
serieproduktionsutsikterna resulterade även i att ytterligare 14,1
MSEK av deklarerade skattemässiga underskott har beaktats vid
beräkning av uppskjuten skattefordran, vilket resulterar i att
ytterligare 1,0 MSEK har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Spårningsteknologierna bidrar till installationsintäkter
Med över två års produktionserfarenhet av SinterCast Ladle
Tracker®-teknologin hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko, har Tupy
beställt en installation av Ladle Tracker till sin
produktionsanläggning i Joinville, Brasilien. Med planerad driftstart
under tredje kvartalet kommer det automatiska spårningssystemet att
säkerställa att varje skänk genomgår alla steg i processen samt att
varje steg framgångsrikt avslutas inom angivna processgränser.
Installationen kommer att förbättra processtyrning och spårbarhet hos
Tupy samt ge Tupys kunder förbättrad kvalitet och ökad säkerhet.

Det andra kvartalet innebar även den första beställningen av
SinterCast Cast Tracker™ -teknologin till Scanias gjuteri i
Södertälje. Beställningen kom efter att Scania framgångsrikt testat
systemet på plats sedan hösten 2017. Leveransomfattning omfattar
initialt spårning av gjutformen från sandfyllning fram till
kärnsättning i gjutformen, med sex olika mätpositioner för spårning
av gjutformsproduktionen samt för att korrelera sandegenskaperna med
den individuella gjutformens identitet. Installationen är planerad
att slutföras under det tredje kvartalet och kommer att användas vid
produktion av både gråjärn och kompaktgrafitjärn (CGI). Diskussioner
pågår om att utöka funktionaliteten till att innefatta spårning av
kärnproduktion samt gjutning.

Installationsdiskussioner om processtyrningssystem och
kapacitetsutökningar för CGI och om de nya spårningsteknologierna i
grå- och segjärnsgjuterier och inom övrig metalltillverkning pågår.
När produktionsreferenser har etablerats kommer
spårbarhetsteknologier att börja bidra till de totala
installationsintäkterna. I tillägg till de nya
spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att
utveckla andra unika teknologier - inom och bortom ramen för termisk
analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom
metallindustrin.

Information

Delårsrapporter Publiceringsdatum
Juli-september 2018 14 november 2018
Oktober-december 2018 och bokslutskommuniké 2018 20 februari 2019
Januari-mars 2019 24 april 2019
April-juni 2019 21 augusti 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell
ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i
koncernen står inför.

Stockholm 22 augusti 2018

Hans-Erik Andersson Robert Dover Caroline Sundewall
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Jun Arimoto Lars Hellberg Steve Dawson
Styrelseledamot Styrelseledamot Vd & Styrelseledamot

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl.
08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst
75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär
dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet
gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra
prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns
storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer
i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av
motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för
bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga
fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-,
off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer
serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9
ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som
specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och
processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även
en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast
Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning,
produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer.
SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan
(SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

SLUT

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sintercast/r/sintercast-resultat-april-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/15118/2592218/895356.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.