Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Sjöstrand Coffee: Halvårsrapport 2018

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR 2018

Totala intäkter uppgick till 2 300 TSEK (2 632)

Rörelseresultatet uppgick till -763 TSEK (-335)

Periodens resultat uppgick till -755 391(-335)

Resultat per aktie uppgick till -0,04

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2018

Totala intäkter uppgick till 882 TSEK (1 346)

Rörelseresultatet uppgick till -381 TSEK (-469)

Periodens resultat uppgick till -381 TSEK (-269)

Resultat per aktie uppgick till -0,02

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 17 215 664 stycken aktier.

Varav 800 000 av serie A och 16 415 664 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 3 20181026

Väsentliga händelser januari-juni 2018

- Bolaget har tillförts ca 3,5MSEK i nytt kapital (efter emissionskostnader), genom en företrädesemission.

- Ny styrelse i Sjöstrand Coffee. Arbetet i Sjöstrand Coffee's nya styrelse har inletts

- Bolaget har investerat i lager för att säkra produktförsörjningen av företagets webbshop. På grund av tidigare likviditetsbrist har försäljningen påverkats negativt då produkter sålt slut i lager.

- Under första halvan av 2018 har omsättningen i webbshopen ökat med 25% jämfört med samma period föregående år.

- Utvecklingsarbete av Sjöstrand Coffee's nya kaffebryggare har inletts.

VD's kommentarer
Under årets första halva har Sjöstrand Coffee tillförts nya likvida
medel om ca 3,5MSEK genom en företrädesemission. Bolaget och dess
styrelse har inlett arbetet med att driva igenom kommunicerade
investeringar i bolaget med kapital som medfördes i
företrädesemissionen. Ett viktigt arbete för att nå styrelsens
uppsatta mål för ökad omsättning och resultat 2018 och framåt.

Sjöstrand Coffee har första halvåret omsatt 2,3MSEK, med ett
minusresultat för koncernen om 755 TSEK.

Under första halvåret 2018 har omsättningen påverkats negativt då
produkter varit slut i lager. Trots detta växer Sjöstrand Coffee's
webshop och antalet nya och återköpande kunder ökar varje månad.
Bolagets webbshop stod för en 25% ökning av omsättningen första
halvan 2018 jämfört med samma period föregående år.

Med nytt kapital, säkrad produktförsörjning, en växande webbshop, och
ett tydligt fokus gör vi allt för att överträffa bolagets
förväntningar avseende omsättning och resultat.

Niklas Gustafsson

VD Sjöstrand Coffee Int AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sjostrand-coffee/r/halvarsrapport-2018,c2593663
http://mb.cision.com/Main/13602/2593663/892381.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.