Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

SJR in Scandinavia: SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport april-juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

Perioden april - juni 2018

· Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en
tillväxt om 4,3 % (10,3)

· Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket ger en
rörelsemarginal om 9,8 % (10,0)

· Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK (7,5)
· Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 MSEK
(3,1)

Perioden januari - juni 2018

· Intäkterna uppgick till 207,3 MSEK (195,5), vilket motsvarar en
tillväxt om 6,2 % (13,7)

· Rörelseresultatet uppgick till 21,2 MSEK (20,1) vilket ger en
rörelsemarginal om 10,3 % (10,3)

· Resultat efter skatt uppgick till 16,6 MSEK (15,7)
· Resultat per aktie uppgick till 1,58 SEK (1,49)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 MSEK
(13,2)

Vd:s kommentar

Vid årsskiftet omstrukturerades SJR till att vara specialiserade inom
Finance, HR, IT, och Supply Chain. Detta för att möjliggöra
ytterligare tillväxt. Den marknad SJR arbetar mot är nu större och
förväntningar på ökad tillväxt finns främst inom HR, IT och Supply
Chain. För att möjliggöra expansionen har SJR Syd utökat sin
kontorsyta och SJR Väst flyttat in i nya större lokaler.
Nyanställningar har skett och håller på att ske inom de affärsområden
där vi förväntar oss tillväxt.

Andelen rekrytering har sjunkit från 14 % till 12 % vid en jämförelse
mellan första halvåret 2018 och samma period föregående år, trots
detta har rörelsemarginalen bibehållits. En del i detta är att
omsättningen per anställd fortsätter att stiga. Specialiseringen
medför också uppdrag med fler kvalificerade tjänster än tidigare.

För andra kvartalet i rad översteg intäkterna 100 MSEK. Tillväxten var
4,3 % vilket är tillfredställande då organisationen under våren gjort
den största omstruktureringen på 10 år sedan börsintroduktionen.
Orderingången har under första halvåret varit god. SJR har varit väl
rustade för digitaliseringen som sker på marknaden. Vårt fokus på
personlig service och kvalité kommer att bli ännu viktigare i vår
verksamhet för att möta våra kunder på bästa sätt.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2018 kl 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/sjr-in-scandinavia-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1447/2602731/898821.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.