Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

SKAGEN Fonder: Global och m2 starkast under svagt 2018

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter ett relativt gynnsamt 2017 då investerare
åtnjöt stadig avkastning på aktiemarknader, visade sig 2018 bli betydligt
tuffare.

Det skriver SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris i
fondbolagets årsrapport för 2018.

Osäkerhet präglade nedgången

Trots att 2018 inleddes med positiv stämning, pådrivet av en stabil global
ekonomi i synkroniserad tillväxt, försämrades sentimentet strax efter att
julpyntet hade plockats ihop, skriver investeringsdirektören. Volatiliteten
mätt med VIX nådde sin högsta nivå sedan eurokrisen 2011, och toppade på över
35 i februari samt december, vilket renderade i ett genomsnitt för året på
16,6, att jämföra med rekordlåga 11,2 under 2017, konstaterar Alexandra
Morris.

Investeringsdirektören pekar på handelskonflikten mellan USA och Kina, Federal
Reserves åtstramningstakt, brexit och inte minst avmattad global tillväxt som
bidragande orsaker till investeraroron och den minskade riskaptiten.

Tillväxtmarknader underpresterade mot utvecklade marknader för första gången
på tre år sett till helåret 2018 skriver Alexandra Morris och pekar på att
det fjärde kvartalet var tufft för de flesta länders inhemska aktiemarknader,
som hamnade i negativa territorium, och globala aktier som mätte sin sämsta
avkastning på tio år. Tillväxtmarknader uppges ha överpresterat relativt sett
under fjärde kvartalet med stöd av värderingsrabatt på 30 till 50 procent mot
utvecklade marknader, sett till 2019 års P/E och P/B-multiplar. Detta är
någonting som inte hör till vanligheterna, menar Alexandra Morris, som
tillägger att värde överpresterade tillväxt under marknadsturbulensen till
skillnad från tidigare år, något som ger trygghet vid ingången av det nya
året.

Blandade fondprestationer

Bland de större SKAGEN-fonderna lyckades SKAGEN Global stå emot nedgångarna
bäst, då innehav i USA gynnade och bidrog till att fonden slog sitt
jämförelseindex sett till helåret, enligt Alexandra Morris.

SKAGEN Vekst missgynnades oproportionellt mycket av sin vikt i energi menar
investeringsdirektören, som noterar att oljepriset sjönk med 20 procent under
året i takt med uppkommen tillväxtoro.

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki hade även ett tufft år, och
missgynnades av turkiska innehav. Den turkiska aktiemarknaden föll med 43
procent (mätt i dollar) under året efter att landets president utvecklat en
dispyt med både Donald Trump och sin egen centralbank, skriver Alexandra
Morris och tillägger att fondens Turkietexponering reducerats som en del av
en bredare portföljöverblick, vilken redan nu börjat bära frukt då fonden
slog index det fjärde kvartalet.

Aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight hade ett tufft 2018, då aktivistfonderna
de skuggar drabbades av att investerare sökte säkerhet snarare än bolag under
omvandling eller behov av det, skriver investeringsdirektören. Hon pekar dock
på att underprestationer bör vända då fallande värderingar ökar pressen på
styrelsen, vilket även ökar portföljvärdet.

Även SKAGEN Focus missgynnades av flykten till säkrare tillgångar till följd
av sin vikt i små- och medelstora bolag, skriver Alexandra Morris som
tillägger att marknaden bortsåg från fundamentala faktorer, vilket bidrog
till att storbolag överpresterade.

En ljusglimt återfanns i fastighetsfonden SKAGEN m2 som levererade starkast
avkastning både i absoluta och relativa termer och slog sitt jämförelseindex
för tredje året i rad, enligt investeringsdirektören. Hon meddelar även att
SKAGEN m2 av Citywire har blivit utsedd till den bästa globala
fastighetsfonden sett till en treårsperiod.

Anledning till optimism 2019

Alexandra Morris menar att tillgångsmarknader är återställda, att
tillväxtprognoserna nu är argumenterbart mer realistiska samt att det finns
anledning till optimism, trots att vissa riskfaktorer ännu inte är hanterade.

Indikationer finns på att Federal Reserve verkar trappa ner åtstramningscykeln
och att Donald Trump är villig att kompromissa om handelsförbindelser med
Kina, fortsätter investeringsdirektören som tillägger att osäkerheten kan
komma att öka i takt med att vi närmar oss brexit i mars, men att graden av
osäkerhet beror på uttågets utformning.

Alexandra Morris anser, lägre vinstprognoser till trots, att bolagsvärderingar
generellt sett ser attraktiva ut, i synnerhet på tillväxtmarknader med P/E-
och P/B-multiplar under genomsnittet för år 2000-2018.

Alexandra Morris summerar sina utsikter för 2019 enligt följande:

"Vår uppfattning om 2019 är att det nuvarande negativa sentimentet över
aktiemarknader ger goda möjligheter för contrarian-investerare med breda
placeringsmandat likt SKAGEN att kapitalisera, särskilt om den höga
volatiliteten håller i sig."

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.