Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Skagen: Fonder med UK-innehav förberedda på brexit

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De båda aktiefonderna Skagen Global och Skagen
Insight är väl rustade inför brexit, trots exponering mot Storbritannien. En
av fördelarna med att vara värdeförvaltare är att man kan dra nytta av
möjligheter vid eventuell marknadsturbulens.

Det skriver Skagen i ett inlägg på sin hemsida.

"Trots den växande politiska paniken har Skagen fortsatt att vara
företagsfokuserat, för att bäst förstå de fundamentala drivkrafterna som vi
förväntar oss kommer generera långsiktigt värde för kunderna", skriver
fondförvaltaren.

Skagen meddelar att de ser på osäkerheten kring brexit på samma sätt som man
ser på andra "kända ovissheter", och förklarar att det innebär att bedöma
till vilken grad riskerna kan kontrolleras och minimeras, och hur stort
aggregerat hot dessa utgör mot portföljerna.

Störst brittisk portföljviktning i S kagen Global

Bland förvaltarens fonder är Skagen Global den med störst brittisk exponering:
av fondkapitalet är 13 procent fördelat på de tre innehaven Hiscox (4,9
procent), Beazley (4,8) och RELX (3,3). Förvaltarna Knut Gezelius och
Chris-Tommy Simonsen tror särskilt mycket på de två förstnämnda, som båda är
skadeförsäkringsbolag. Eftersom grundbulten i bolagens arbete består av att
just bedöma risker, anses de båda vara väl förberedda för att hantera olika
möjliga scenarier förknippat med brexit.

"Vi är redo för brexit, även om politikerna inte är det", ska Hiscox vd ha
skrivit i bolagets årsrapport som publicerades i slutet av februari.

Företaget är globalt verksamt, med cirka 18 procent av intäkterna i
Storbritannien och 12 procent i övriga Västeuropa, totala premieavgifter på
3,8 miljarder dollar under 2018 och en bruttovinst på 137 miljarder dollar,
enligt Skagen.

I det sammanhanget kan de 15 miljoner dollar som Hiscox lagt på "strukturell
beredskap för brexit" ses som en rimlig investering, konstaterar
fondförvaltaren, med hänvisning till bolagets årsrapport.

Som ett led i förberedelsen för brexit uppges både Hiscox och Beazley ha
etablerat europeiska filialer i syfte att fortsätta verksamheterna från EU.
För att försäkra risker inom EEA kommer man att använda sig av Lloyd's i
Bryssel, istället för Lloyd's i London.

"Skagen Global träffade nyligen deras ledningsgrupper och anser att de
långsiktiga investeringarna i båda bolagen fortsättningsvis är attraktiva,
oavsett kortsiktig volatilitet i marknaden", skriver fondförvaltaren om
Hiscox och Beazley.

RELX flyttat huvudkontor till UK trots brexit

Förlagsgruppen RELX, som tidigare gick under namnet Reed Elsevier, omsätter
totalt 7,5 miljarder pund. Omkring en fjärdedel av dessa intäkter kommer från
Europa, varav 7 procent härstammar från Storbritannien. Företaget är noterat
i både London och Amsterdam och valde förra året, brexit till trots, att
flytta sitt huvudkontor till Storbritannien, enligt Skagen. RELX finanschef
Nick Luff ska nyligen i en intervju ha sagt att han "endast förväntar sig ett
fåtal problem med brexit".

Aktivistskuggarfonden Skagen Insight har 3,4 procent av kapitalet investerat i
den Londonnoterade starkdryckesproducenten Stock Spirits. De brittiska
intäkterna är dock försumbara, då 90 procent av försäljningen sker i Polen,
Tjeckien och Italien, enligt Skagen. Stock Spirits uppges ha utfört en
komplett riskbedömning av brexit-påverkan med hänsyn tagen till effekt på
handel, skatter, människor, ekonomi och finans. Bedömningen mynnade ut i att
hotet mot företaget i samband med brexit är obefintligt.

UK-innehavens potential väger upp brexit-risker

Skagen förklarar i en sammanfattande kommentar att portföljförvaltarna, givet
de brittiska innehavens attraktiva potential, är bekväma med möjliga
brexit-risker men fortsätter att övervaka situationen i Storbritannien samt
vilken påverkan brexit kan föra med sig på innehaven.

"Förutom att inte behöva förutse politikers agerande för att kunna generera
avkastning, är en av de stora fördelarna för oss som bottom up- och
värdeinvesterare att vi kommer stå redo att dra fördelar av potentiella
företagsspecifika möjligheter under en marknadsturbulens i samband med
brexit", avslutar fondförvaltaren.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.