Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

SKAGEN Fonder: tillväxt alltid komponent vid värdeinvestering

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det finns många åsikter om vad värdeinvestering
egentligen innebär. Vanligtvis förknippas värdeaktier med låga prismultiplar,
men det går även att klassa exempelvis bolag med vissa underliggande reella
tillgångar som värdebolag. SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra
Morris förklarar hur fondbolaget resonerar kring begreppet värde.

"Enligt vår åsikt är faktorerna värde och tillväxt tätt förenade. Tillväxt är
alltid en komponent vid beräkning av värde, och en variabel vars betydelse
sträcker sig från försumbar till mycket stor", skriver Alexandra Morris i en
krönika som Fonder Direkt tagit del av.

Alexandra Morris. (Källa: SKAGEN Fonder)

Indexleverantören MSCI har i över 20 år utgått från kategorierna värde och
tillväxt i sina indexkompositioner, med tydliga kvantitativa kriterier för
inkludering i vardera. Vid MSCI:s indelning i värdekategorin tittar de på hur
väl ett bolag klarar sig avseende tre parametrar relativt andra bolag:
aktiepris genom bokfört värde (p/b-tal), aktiepris genom framåtblickande
årsvinst (p/e-tal för nästkommande år) och direktavkastning.

Alexandra Morris anser emellertid att strikta kvantitativa definitioner inte
hjälper investerare som letar efter ett konservativt tillvägagångssätt för
att uppnå bra långsiktig avkastning på aktiemarknaden. Dessa definitioner kan
dessutom ibland generera märkliga resultat, till exempel att
investmentbolaget Berkshire Hathaway är inkluderat i MSCI World Growth Index
istället för värdeversionen, skriver investeringsdirektören. Berkshire
Hathaways vd och ordförande Warren Buffet anses av många som världens främste
värdeinvesterare genom tiderna.

SKAGENs värdefilosofi däremot definieras inte av enkel kalkylering av ett
bolags prismultiplar, påpekar Alexandra Morris.

Istället uppges fondbolaget bedöma ett bolags värde efter dess historia av,
samt förutsättningar för framtida vinster, efter ledningens ansträngningar
för att säkerställa aktieägarnas delaktighet i bolagets framgångar, samt
efter hållbarheten i bolagsstrukturen och bolagets åtagande gentemot övriga
intressenter.

När SKAGEN bildat sig en bra uppfattning kring ett bolags värde är det dags
att syna aktiens värdering. Då kollar fondbolaget av om det nuvarande
aktiepriset innebär en tillräcklig rabatt mot bolagets värde, som ger en
godtagbar säkerhetsmarginal vid en investering.

"Vissa kallar det värdeinvestering, men för oss är det sunt förnuft och det
sätt på vilket vi drivit våra fonder de senaste 25 åren", skriver Alexandra
Morris.

SKAGEN Fonders uppfattning är att begreppen värde och tillväxt är tätt
sammanflätade, på så sätt att tillväxt alltid är en komponent vid beräkningen
av värde, även om tillväxtens vikt vid beräkningen varierar, skriver
investeringsdirektören.

Vidare är inte en låg prismultipel enkom en bra indikation på att en
investering är attraktiv, då optiskt billiga aktier ofta handlas till låga
multiplar av bra anledningar, fortsätter Alexandra Morris. Motsatt behöver
inte en aktie som handlas till höga multiplar vara en dålig investering, om
bolaget bevisar att det kan växa sina vinster i en tillräcklig hög takt,
skriver hon.

SKAGEN Fonders investeringsfilosofi uppges passa alla med en medellång till
lång investeringshorisont och Alexandra Morris råder sparare att skapa en
diversifierad och sund investeringsplan, istället för att satsa sina
besparingar på att försöka hitta detta års vinnare.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka
genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och
framtaget
på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst
upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.