Du är här

2018-07-18

SKAGEN Insight: ser trend av ökad aktieaktivism över världen

Uppdragsartikel - finansierad av Skagen Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistinvesterare har haft en tuff start på året
och SKAGEN Insight hamnade efter den bredare marknaden sett till avkastning
under det andra kvartalet. Fonden har dock börjat prestera bättre än
toppaktivistfonder och med nuvarande positiva transformationsprocess över
hela portföljen finns anledning att vara förväntansfull på medellång sikt.

Det förmedlar Tomas Johansson, som förvaltar aktivistskuggarfonden SKAGEN
Insight, i en kvartalsrapport.

Sett till juni noterade fonden en nedgång om 1,4 procent i basvalutan norska
kronor, vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI World NR USD), som
sjönk 0,4 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens
avkastning -8,2 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är +0,1
procent i norska kronor.

Mätt i svenska kronor var SKAGEN Insights utveckling +0,3 procent i juni och
sedan årsskiftet har fonden stigit 0,7 procent.

SKAGEN Insights bästa respektives sämsta bidragsgivare till avkastningen i det
andra kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

Bäst avkastningsbidrag till fonden kom under det andra kvartalet från Ericsson
och Hudson's Bay. Ericsson har utvecklats väl sedan bolaget släppte sin
rapport för det första kvartalet, som enligt vissa investerare markerade
vändpunkten för bolaget, skriver Tomas Johansson. SKAGEN Insight välkomnade
givetvis denna utveckling och har passat på att skala ned sitt innehav i
Ericsson, som alltjämt är ett av fondens största även efter försäljningen.

Under onsdagen rapporterade Ericsson för andra kvartalet och återigen
belönades aktien med en kraftig kursuppgång.

Det relativt nya innehavet Hudson's Bay presterade riktigt starkt under det
andra kvartalet och steg över 30 procent. Trots detta anser portföljteamet
att bolaget fortfarande är ordentligt undervärderat, då det innehar
tillgångar som värderas till tre gånger så mycket som Hudson's Bays hela
börsvärde, enligt Tomas Johansson. Förvaltaren pekar på att aktieägartrycket
för att kristallisera bolagets värden är större än någonsin, efter att den
aktuella aktivisten i ett nyhetsbrev publicerat sent i juni uttryckt hur
angelägen en förändring är.

Hertz och Eltel var fondens sämsta bidragsgivare i det andra kvartalet. Tomas
Johansson uttrycker att SKAGEN, trots svag kursutveckling för de båda
bolagen, är positivt inställda till dessa två situationer och de förändringar
som för närvarande sker i Hertz och Eltel.

Fondens relativa svaghet under kvartalet förklarar Tomas Johansson med att
investerare systematiskt undvikit exponering mot aktivistsituationer, till
följd av ökad marknadsosäkerhet i form av exempelvis handelsspänningarna
mellan USA och Kina samt politisk osäkerhet i Italien. Kortsiktiga
investerare vill inte ta risken att syna dessa bolags förmåga till positiv
förändring när aktiemarknaderna är turbulenta, konstaterar förvaltaren, som
dock har en annan inställning.

Tomas Johansson skriver att SKAGEN är övertygade om att aktivistinvesterare
även fortsättningsvis kommer lyckas skapa överavkastning genom att driva på
positiv bolagsförändring. SKAGEN ser en trend att aktieägaraktivism
fortsätter stärkas i världen och att antalet aktivistkandidater ökar med 15
procent över rullande tolv månader för det första halvåret 2018.

Förvaltaren konstaterar att den svaga utvecklingen för portföljen lett till
att innehaven nu är ännu mer undervärderade än vid årets början, trots att de
fundamentala trenderna fortsatt är positiva. Detta har fått SKAGEN Insight
att agera i form av att öka innehaven i aktier som sjunkit oproportionerligt
mycket och minska i bolag vars aktier stått emot turbulensen väl, delger
förvaltaren.

SKAGEN Insights tio största aktieinnehav per den 30 juni 2018. (Källa: SKAGEN
Fonder)

Gällande värderingen av SKAGEN Insights portfölj skriver Tomas Johansson att
rabatten sett till normaliserade vinster är stor mot den bredare marknaden
och att det är ett bra recept för långsiktig överavkastning. Särskilt som
globaliseringen av aktieägaraktivism väntas fortsätta med oförminskad styrka
under 2018 och den senaste tidens marknadsturbulens har ökat känslan av
brådska och insikten av förändringsbehov hos portföljbolagen, tillägger han.

Klicka på länken för att läsa SKAGEN Insights rapport för det andra kvartalet
2018:https://www.skagenfonder.se/globalassets/pdfs/status-reports/sweden/skag...

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.