Du är här

2018-07-20

SKAGEN Kon-Tiki: volatilitet ger möjligheter - förvaltare

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Inom loppet av veckor ändrades det globala
ekonomiska sentimentet under det andra kvartalet. Istället för bilden av en
synkroniserad global tillväxt växte ett mer komplext narrativ fram, med
antaganden om att handelsspänningar mellan USA och Kina kommer försvaga
tillväxten på global basis.

Det förmedlar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland, som förvaltar aktiefonden
SKAGEN Kon-Tiki, i en kvartalsrapport.

Förvaltarna konstaterar att aktier och valutor på tillväxtmarknader, fondens
fokusområde, påverkats negativt av en kombination av stigande räntor och
starkare dollar.

Fondteamet påpekar dock att tillväxtmarknader är högst heterogena och därmed
förknippade med olika risker och möjligheter. I den nuvarande volatila miljön
finns ett starkt incitament för investerare att välja aktiv framför passiv
förvaltning och bolagsfundamenta bör förr eller senare återvända till
investerares medvetande, skriver de, och tillägger att denna typ av marknad
öppnar möjligheter för stock pickers som SKAGEN Kon-Tiki.

I juni noterade fonden en nedgång om 5,6 procent i basvalutan norska kronor,
vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD), som sjönk 4,5
procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -9,7
procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -7,0 procent i norska
kronor. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -4,0 procent i juni och
sedan årsskiftet noteras en nedgång om 1,0 procent.

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i det andra
kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

Det långvariga innehavet Mahindra&Mahindra var SKAGEN Kon-Tikis bästa
bidragsgivare i det andra kvartalet. Förvaltarna skriver att bolaget drar
nytta av en återhämtning på den indiska jordbruksmarknaden, där regeringens
fortsatta jordbruksinvesteringar inför Indiens val bådar gott för sektorn,
från vilken tre fjärdedelar av Mahindras vinster kommer. Fonden har avyttrat
nästan 50 procent av sin position i bolaget, efter en stark aktieutveckling.

SKAGEN Kon-Tikis näst bästa innehav under kvartalet var Ericsson, där
förvaltarna pekar på att det nu är ett ypperligt läge att göra en fundamental
översyn av organisationen, vilket skulle ge Ericsson en stark position inför
att de för bolaget så viktiga 5G-investeringarna tar fart på allvar.

Trots en svag brasiliansk aktiemarknad, lyckades det inom nötkött verksamma
innehavet Marfrig göra bra ifrån sig. Portföljteamet skriver att bolaget ser
ut att kunna slutföra sin försäljning av dotterbolaget Keystone.

Ett annat innehav som presterade väl i det andra kvartalet var kinesiska China
Shineway, som tillhandahåller traditionell kinesisk medicin. Bolagets aktie
steg efter att ha rapporterat ett resultat som var bättre än väntat och
SKAGEN Kon-Tiki uppges i samband med detta ha passat på att sälja omkring en
tredjedel av sitt innehav.

Södra Brasiliens största bank, Banrisul, gick från att i det första kvartalet
ha varit en betydande positiv bidragsgivare till fonden, till att
representera det omvända under årets andra kvartal. SKAGEN Kon-Tiki uppges ha
hunnit sälja en tredjedel av sin position innan aktien föll ordentligt, men
likväl var Banrisul fondens sämsta bidragsgivare under kvartalet. Fonden
behåller sin nuvarande position, men är ovilliga att öka då förvaltarna ser
ökad volatilitet i Brasilien i upptakten till valet senare i år.

Ett annat svagt innehav under kvartalet var LG Electronics, som enligt
förvaltarna drabbades av oro för handelskrig och försämrade finanser för
dotterbolaget LG Display. Fondteamets långsiktiga investeringstes är dock
intakt och de noterar en förbättrad försäljningsmix för bolaget, drivet av
premiumprodukter.

Det turkiska konglomeratet Sabanci var ett annat innehav som inte utvecklades
önskvärt under kvartalet. Förvaltarna skriver att bolagets operationella
tillgångar fortsätter att leverera, med resultat bättre än marknadens
förväntningar, men att politisk osäkerhet inneburit en tung motvind för den
turkiska aktiemarknaden och landets valuta liran. Knappt 50 procent av
Sabancis värde är hänförligt till dess 41-procentiga ägarandel i Akbank.
Förvaltarna påtalar att även med dagens uppskruvade kapitalkostnad i Turkiet
är aktiens pris om 0,8 gånger det bokförda värdet attraktivt, med en
avkastning på kapitalet om 16 procent för bankverksamheten.

Efter en kort men lönsam tid som aktieägare sålde fonden Gree Electrics i det
andra kvartalet, skriver förvaltarna. Fondens fundamentala tes kring bolaget
uppges ha spelat ut mer än väl, men när Gree Electrics meddelade att
utdelningen för 2017 skulle ställas in, valde portföljteamet att sälja sitt
innehav då detta var en överträdelse mot investeringstesen.

Bland övriga aktieförsäljningar i det andra kvartalet nämns Bollore och
Kinnevik, varav den senare aktien såldes då den närmat sig fondens målkurs.

Gällande aktieförvärv togs den kinesiska köksverktygstillverkaren Robam in i
portföljen under kvartalet. Bolaget har enligt förvaltarna ett premiummärke
som genom sin design och kvalitet har lyckats tränga undan utländska
konkurrenter. Robam fokuserar enbart på Kina och genererar en tredjedel av
sin försäljning via e-handelskanaler. Vidare uppger fondteamet att bolaget
har nettokassa, ett starkt kassaflöde och en begränsad finansiell risk.

Vid en utblick skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland att de förväntar
sig fortsatt volatilitet de kommande månaderna och att de från ett
bottom-up-perspektiv fortsätter leta efter billiga aktier som kan överavkasta
i den nuvarande miljön.

Fondens aktieportfölj består av 44 bolag och har ett viktat P/E-tal på under
än 9, vilket är 25 procent lägre än MSCI EM Index och 45 procent lägre än
MSCI DM Index, avslutar förvaltarna.

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 30 juni 2018. (Källa: SKAGEN
Fonder)

Klicka på länken för att läsa SKAGEN Kon-Tikis
kvartalsrapport:https://www.skagenfonder.se/globalassets/pdfs/status-reports/sweden/skag...

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.