Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Skandia: Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning andra kvartalet 2018

Jämförelsesiffrorna avser det första kvartalet 2018:

· Intäkterna för andra kvartalet 2018 uppgick till 234 (245) MSEK.
· Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till 25 (40)
MSEK.

· Kreditförlusterna för andra kvartalet 2018 uppgick till 1 (-1)
MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2017:

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 58 628 (59 190) MSEK.
· Total kapitalrelation uppgick till 65,8 (71,5) procent.¹
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 52,6 (57,2) procent.¹
· Likviditetstäckningsgraden uppgick till 185 (180) procent.

¹ Skandiabanken har under första kvartalet erhållit tillstånd från
Finansinspektionen att använda en intern riskklassificeringsmetod
(IRK-metod) för beräkning av kapitalbaskrav för bostadskrediter.
Jämförelsesiffrorna för 2017 har omräknats enligt denna metod.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar första halvåret:
Skandiabanken levererar en hög aktivitetsnivå för årets andra kvartal.
Vi har lanserat produkter och tjänster som ökar kundvärdet,
förbättrar kundupplevelsen och ökar effektiviteten i banken. En
glädjande nyhet är lanseringen av vår nya strategiska prismodell för
bolån. Den nya prismodellen är en större strategiförändring inom
Skandia som knyter ihop människors två viktigaste privatekonomiska
åtaganden - boende och pension.

Utvecklingen på bolånemarknaden har varit i fortsatt fokus de senaste
månaderna. En sund debatt kring affärsmodellen för nyproducerade
bostadsrätter med fokus på riskerna för den enskilda
bostadsrättsköparen har blossat upp som följd av prisnedgången på
nyproduktion. Samtidigt har prisutvecklingen på bostäder visat tecken
på stabilisering i stora delar av landet.

Nya aktörer har också etablerat sig med nya typer av
bolåneerbjudanden, vilket tydliggör vikten av att ständigt förbättra
kunderbjudandet. Vårt erbjudande har inte varit tillräckligt
konkurrenskraftigt i den nya miljön vilket lett till att vi inte
lyckats växa våra volymer. Detta har bidragit till att vi nu väljer
att höja aktivitetsnivån ytterligare för att möta den ökade
konkurrensen.

Vi har lanserat en ny kreditprocess som förenklar
ansökningsförfarandet. Vi har även förbättrat bolåneerbjudandet med
en förmånlig, trygg och transparent lösning för många bolånetagare.
Den nya bolånemodellen belönar nya och befintliga kunder som har
tjänstepension i Skandia med en ränta ned till 1,09 procent. På sikt
kommer den nya modellen bidra till högre volymer och en positiv
resultatutveckling, vilket kompenserar för den lägre bolånemarginal
som den nya modellen initialt medför. En fjärdedel av våra befintliga
bolånekunder kommer att få vår bästa ränta. Precis som tidigare är
bolånemodellen fullt transparent och den rabatt kunden får ligger
också fast utan återkommande ränteförhandlingar.

Regleringsutvecklingen med PSD2 och "Open banking" påverkar också
konkurrensen på marknaden samtidigt som den möjliggör nya lösningar
med fokus på enkelhet och flexibilitet. Under kvartalet har vi
levererat uppdaterad villkorsinformation till bankens kunder enligt
PSD2 direktivet. Det är ett regelverksprojekt som möjliggör både
utökat kundskydd och hållbara förmågor ur ett affärsperspektiv. Nästa
år kommer ytterligare direktiv inom PSD2. Inom banken fortsätter
arbetet med att förbättra helhetsupplevelsen och förenkla vardagen
för våra kunder. Vi är väl positionerade och rustade för att möta
förändringar på marknaden.

Den höga aktivitetsnivån har medfört att kostnaderna ökat jämfört med
samma period föregående år, vilket har en negativ påverkan på
lönsamheten. Kostnadsökningen sker dock enligt plan för att möta de
investeringsbehov vi haft för att utveckla och anpassa vår verksamhet
inför framtiden. Kreditkvaliteten är hög och kapitaliseringen är
stark. Bankens finansiella ställning ger oss goda förutsättningar
till att växa. Genom vår nya prismodell på bolån kan vi också
attrahera ännu fler kunder. Sammanfattningsvis är jag nöjd med det
första halvåret.

Potentialen är stor och vi ser goda möjligheter att stärka vår
position på marknaden.

Rapporteringsdatum under 2018:
18 oktober, tredje kvartalet

Delårsrapporten för januari-juni 2018 bifogas.
All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på
https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansie...

För ytterligare information:
Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15,
Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se
Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med
förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till
en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600
miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett
sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle.
Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att
hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på
www.skandia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skandia/r/skandiabanken-aktiebolag--publ-s-del...
http://mb.cision.com/Main/608/2566891/880349.pdf
http://mb.cision.com/Public/608/2566891/9f3e55f7ff707dda.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.