Du är här

2016-02-09

Skandiabanken fjerde kvartal 2015: Utfordrerbanken tar markedsandeler og øker lønnsomheten

Bergen 9. februar 2016: Skandiabanken konsern fikk et resultat etter skatt på
106,0 millioner kroner i fjerde kvartal mot 67,0 millioner kroner i fjerde
kvartal 2014. Banken hadde ved utgangen av fjerde kvartal utlån til kunder på
56,9 milliarder kroner mot 51,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.
Rentemarginen økte til 1,59 prosent (1,42).

Hovedpunkter fra rapporten for fjerde kvartal (tilsvarende periode i fjor i
parentes):

· Rentemarginen økte til 1,59 prosent (1,42)
· Fortsatt sterk vekst i utlån - 11,4 prosent siste 12 måneder
· Netto renteinntekt økte med 19,4 prosent til 260,3 millioner kroner (218,0)
· Fortsatt lave tap på utlån - tapsprosent 0,06 (0,16)
· Kostnadsgraden ble redusert til 49,0 prosent (53,6)
· Resultat før skatt på 140,9 millioner kroner (97,4)
· Solid kapitaldekning støtter fortsatt vekst - ren kjernekapital 14,5 prosent

- Vi vokser som planlagt og øker lønnsomheten. Det er et resultat av god
innsats fra alle ansatte i en periode da separasjonen fra Skandia og
børsnoteringen har tatt mye oppmerksomhet i organisasjonen, sier daglig leder
i Skandiabanken ASA, Magnar Øyhovden.

For å sikre fortsatt konkurransedyktige betingelser, og som følge av endringer
i pengemarkedet, gjennomførte banken i fjerde kvartal den fjerde
rentenedsettelsen i 2015. Gjennom tilpasninger i både innskudds- og
utlånsrenter, og utvikling av bankens finansiering, er rentemarginen økt fra
1,42 prosent til 1,59 prosent de fire siste kvartalene. Forbedringen fra
tredje til fjerde kvartal i 2015 skyldes i hovedsak overgang fra svensk til
norsk ordning banksikringsordning, med tilsvarende effekt på andre
rentekostnader.

Den kraftige veksten i utlån har sammen med bedre rentemargin økt netto
renteinntekter med 19,4 prosent, til 260,3 millioner kroner i fjerde kvartal
(218,0).

Driftskostnadene økte til 144,0 millioner kroner (135,9). I fjerde kvartal
hadde konsernet engangskostnader på 13.5 millioner kroner.

Periodens netto tapskostnad ble 9,1 millioner kroner (20,4), tilsvarende en
tapsprosent på 0,06 (0,16). Ved utgangen av kvartalet hadde banken
tapsavsetninger på 112,3 millioner kroner, sammenlignet med 99,2 millioner
kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2014.

Skandiabanken har i fjerde kvartal utstedt en fondsobligasjon og et ansvarlig
lån og gjennomført en emisjon. Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet
hadde en ren kjernekapital på 14,5 prosent og total kapitaldekning på 17,8
prosent.

Virksomheten i Skandiabanken AB NUF ble fra 5. oktober 2015 videreført, under
norsk konsesjon, i allmennaksjeselskapet Skandiabanken ASA. Dette selskapet
ble notert på Oslo Børs 2. november 2015.

For ytterligere detaljer om regnskapet for konsernet og morselskapet
Skandiabanken ASA vises det til vedlagte resultatrapport. Regnskapet for det
heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i en egen
børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations

Magnar Øyhovden, daglig leder Skandiabanken ASA, +47 959 40 038

Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Leif-Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef, Skandiabanken ASA, +47 900 41 162

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge.
I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til
enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester,
innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige
lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte
på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av
brukerenheter. Ved utgangen av 2015 hadde Skandiabanken 380 731 kunder med en
aktiv konto og totale verdier på NOK 65,6 milliarder. For mer informasjon, se
https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Skandiabanken ASA presentasjon av fjerde kvartal 2015 ENG
http://hugin.info/169938/R/1984598/727631.pdf
Skandiabanken ASA Q4-rapport 2015
http://hugin.info/169938/R/1984598/727632.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Skandiabanken ASA via Globenewswire

HUG#1984598

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.