Du är här

2017-08-25

Skånska Energi AB: Delårsrapport jan-juni 2017 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under
perioden januari - juni 2017 till 17,7 Mkr (15,3).
Resultatförbättringen första halvåret var främst hänförbar till
affärsområde Elnät och Energilösningar. Affärsområde Elnät hade även
under andra kvartalet ett bra inflöde av nyanslutningar vilket bidrog
till ett bättre resultat. Affärsområde Energilösningar visade
förbättrat resultat jämfört med föregående år främst tack vare ökad
försäljning av större projekt för fastigheter. Affärsområde Elhandel
fortsatte att investera i marknadsföring och försäljning vilket
hämmar resultatet i jämförelse med föregående år. I affärsområde
Produktion belastades resultatet av låga vattenflöden i östra
Småland.

För andra halvåret bedömer vi att affärsområde Elnät, Elhandel och
Energilösningar kommer att leverera resultat minst i linje med
föregående år. Affärsområde Produktion hämmas av både låga
vattenflöden och elpriser.

För helåret räknar vi med att det underliggande resultatet blir minst
i nivå med 2016.

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2017

· Omsättningen uppgick till 66,6 Mkr (59,6).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
4,9 Mkr (3,9).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
4,9 Mkr (2,9).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,7 Mkr (2,7).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,45 kr (0,27).
· Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-JUNI 2017

· Omsättningen uppgick till 153,2 Mkr (140,9).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
17,7 Mkr (15,3).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
17,7 Mkr (14,0).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,9 Mkr (13,5).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,60 kr (1,31).
· Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

2017 2016 2017 2016 2016
Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9
Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0 -30,9
Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9 neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,7 2,7 16,9 13,5 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 3,6 2,0 13,2 10,5 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,45 0,27 1,60 1,31 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % neg 8,2 neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % neg 7,2 neg
Eget kapital per aktie, Kr 23,64 28,36 24,04
Soliditet, % 58,5 65,1 59,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Om-Skanska-Energi/Finansiell-information/Finansiel...

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-jan-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/1171/2333180/713676.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/2333180/9a0a1e987fbe3e5d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.