Du är här

2018-08-24

Skånska Energi AB: Delårsrapport jan-juni 2018 Skånska Energi AB (publ)

Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet.

Året startade bra, rörelseresultatet förbättrades med 5,2 Mkr till
22,9 Mkr, vilket till största delen berodde på ett bättre resultat än
föregående år för affärsområde Produktion tack vare höga elpriser och
god vattentillgång under årets första fem månader. Den kalla vintern
ersattes med en ovanligt varm vår så vädrets inverkan på affärsområde
Elnät gav något högre volymer, resultatet för affärsområdet ligger
dock i nivå med föregående år. Affärsområde Elhandel utvecklades bra
volymmässigt och har också förbättrat sig resultatmässigt om än
marginellt på grund av pressade marginaler till följd av
volymavvikelser för kunder med fast elpris under första kvartalet.
Tillväxten inom affärsområde Energilösningar fortsatte men
resultatmässigt var affärsområdet i nivå med föregående år.

"Första halvåret 2018 gick betydligt bättre än samma period föregående
år. Affärsområde Produktion var i huvudsak anledningen till den
positiva utvecklingen. Tillväxten alla i våra affärsområden var
enligt förväntningarna", säger Marianne Sernevi, VD för Skånska
Energi.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

· Omsättningen uppgick till 79,6 Mkr (66,6).
· Rörelseresultatet uppgick till 5,2 Mkr (4,9).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 Mkr (4,7).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,5 Mkr (3,6) och
resultat per aktie 0,68 kr (0,45).

· Normala vattenflöden april-maj och högre ersättningsnivåer för
elproduktionen.

· Lägre volymer i elnätet som en följd av varmare väder.
· Uppskjuten skatt har beräknats enligt beslutade skattesatser, se
redovisningsprinciper.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Regeringen publicerade den 22 augusti en ny intäktsramsförordning.
Förordningen innehåller ett markant åtstramat regelverk avseende
regleringen av elnätsavgifterna för tillsynsperioden 2020-2023.
Bolagets bedömning är att den nya lagstiftningen inte kommer att
påverka värdet på anläggningstillgångarna i Skånska Energis elnät.
Däremot kommer den att innebära en minskning av framtida tillåtna
intäktsramar.

Koncernens 2018 2017 2018 2017 2017
nyckeltal
Kv 2 Kv 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2
Rörelseresultat, 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9
Mkr
Rörelsemarginal, % 6,5 7,4 -0,9 12,3 11,5 0,8 11,1
Resultat efter 4,9 4,7 4,1% 22,2 16,9 31,6% 33,5
finansiella poster,
Mkr
Resultat efter 5,5 3,6 51,9% 19,0 13,2 44,8% 25,9
skatt, Mkr
Resultat efter 0,68 0,45 51,5% 2,32 1,60 45,5% 3,13
skatt per aktie, Kr
Räntabilitet på 15,7 neg - 12,7
eget kapital1, %
Räntabilitet på 11,4 neg - 9,9
totalt kapital1, %
Eget kapital per 25,5 23,64 7,9% 25,17
aktie, Kr
Soliditet, % 56,5 58,5 -2,0 55,9
1 Rullande tolv
månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den

24 augusti 2018 kl. 08.00 CET.
Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-jan-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/1171/2599426/896455.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/2599426/acad7ff01189d067.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.