Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Skånska Energi AB: Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt
att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under tredje kvartalet 2017 har, på begäran av aktieägare, 1 744
A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har
verkställts i oktober 2017.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala
antalet röster uppgår efter omvandlingen till 22 661 037.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter
omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav 1 598 213 A-aktier och 6
678 907 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/omvandling-av-aktier,c2374602
http://mb.cision.com/Main/1171/2374602/740951.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.