Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Skånska Energi AB: Skånska Energi gör nedskrivning av vattenkraftsanläggningar

Mot bakgrund av de låga elpriserna har styrelsen för Skånska Energi
beslutat att genomföra nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar
motsvarande cirka 56 Mkr. Resultatet påverkas negativt med cirka 44
Mkr efter skatt. Nedskrivningarna sker per den 30 september och
kommer att belasta det tredje kvartalet 2016. Kassaflödet påverkas ej
av nedskrivningarna.

I samband med upprättande av bokslut per tredje kvartalet 2016 har
styrelse och ledning för Skånska Energi konstaterat att det
föreligger ett behov om nedskrivning av bokförda värden för Skånska
Energis vattenkraftsanläggningar. Anledningen är att marknadsvärdet
på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på
energimarknaden. De låga elpriserna medför att lönsamheten är
otillräcklig för främst de vattenkraftanläggningar i östra Småland
som Skånska Energi förvärvade 2012.

"Efter nedskrivningen bedöms koncernens soliditet gå från ca 65% till
ca 60%. Nedskrivningen innebär att avskrivningarna på årsbasis
minskar med ca 3 Mkr", säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras den 25
november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den

18 oktober 2016 kl 08.00.
Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen
att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar
vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna.

Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/skanska-energi-gor-nedskri...
http://mb.cision.com/Main/1171/2102725/576110.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.