Du är här

2017-09-13

Skånska Energi AB: Valberedning för Skånska Energi AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Marie Relve Larsson, ordf.
Anders Nilsson
Marianne Leo
Emma Buregård utsedd av Bengt Buregård
Göran Boijsen, adjungerad

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2017 ska valberedningen bestå
av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna
som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet. Om någon
av de fyra största avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare som inte bedriver en med bolaget
konkurrerande verksamhet beredas tillfälle att utse ledamot.
Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.
Tillsätt-ningen av valberedningen har skett genom att bolagets
största registrerade aktieägare per den 31 juli 2017 uppmanats att
var och en utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt
ordförande vid årsstämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra
detta genom e-post-adress: valberedning@skanska-energi.se. Ett ärende
som aktieägare vill ha behandlat på stämman ska ha inkommit senast
den 13 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se
Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen
att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar
vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/valberedning-for-skanska-e...
http://mb.cision.com/Main/1171/2345246/721593.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.