Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

SKF: Årsstämma i AB SKF

Göteborg, 28 mars 2019: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 28 mars
2019 årsstämma i Göteborg.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 6 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 1 april 2019.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt följande:

a) ett fast arvode om 7 257 000 kronor, att fördelas med 2 133 000 kronor till styrelseordföranden och med 732 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt

b) ett arvode för kommittéarbete om 1 087 000 kronor att fördelas med 248 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 176 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 145 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och med 114 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är att ledamoten
dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Stråberg, Lars Wedenborn, Hock
Goh, Alrik Danielson, Nancy Gougarty, Ronnie Leten, Barb Samardzich
och Colleen Repplier samtidigt som nyval skedde av Geert Follens.

Hans Stråberg valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs
Prestationsbaserade Aktieprogram 2019. Aktieprogrammet omfattar högst
225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med
möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under
programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2 %
av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier
som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt
under perioden 2019-2021 jämfört med faktiskt TVA år 2018.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85
713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skf/r/arsstamma-i-ab-skf,c2775012
https://mb.cision.com/Main/637/2775012/1015785.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.