Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

SKF: SKF niomånadersrapport 2016

Göteborg, 26 oktober 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

"Den organiska försäljningen var relativt oförändrad jämfört med förra
året, men minskade jämfört med andra kvartalet, vilket överensstämmer
med normalt säsongsmönster.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 17,9 miljarder kronor,
rörelseresultatet till 2 191 Mkr och rörelsemarginalen låg på 12,2%.
Exklusive positiva engångsposter på 380 miljoner kronor uppgick
rörelseresultatet till 1 811 miljoner kronor och rörelsemarginalen
låg på 10,1%.

Med en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 6,6% fortsätter
vår fordonsverksamhet att förbättra sitt resultat, vilket är i linje
med målen i det vinstökningsprogram som infördes förra året. Den
organiska försäljningen ökade med 4,4% under kvartalet jämfört med
samma kvartal föregående år, främst beroende på den starka tillväxten
i Asien.

Vår industriverksamhet genererade en rörelsemarginal exklusive
engångskostnader på 11,7%, vilket visar ett fortsatt
motståndskraftigt resultat. Även om minskningstakten i efterfrågan i
Nordamerika och Asien har dämpats upplevde vi fortfarande utmanande
marknadsförhållanden under det tredje kvartalet.

Kassaflödet låg på stabila 1 816 miljoner kronor under kvartalet,
exklusive effekterna från avyttringar.

Investeringarna vid våra tillverkningsenheter för sfäriska rullager i
Göteborg och Flowery Branch framskrider enligt planerna och i enighet
med vår strategi om tillverkning i världsklass. Liknande teknik och
processer ska införas även på andra produktlinjer som del av vår
strategi att förbättra flexibiliteten och öka kostnadseffektiviteten
i våra fabriker.

När vi nu går in i fjärde kvartalet 2016 förväntas efterfrågan på våra
produkter och tjänster att vara relativt oförändrad, såväl
sekventiellt som jämfört med samma period föregående år."

Nyckeltal, Mkr Kv3 Kv3 År till År till dato 2015
2016 2015 dato
2016
Försäljning 17 18 54 002 57 782
912 367
Rörelseresultat exkl. 1 811 1 976 5 803 6 929
engångsposter
Rörelsemarginal exkl. 10,1 10,8 10,7 12,0
engångsposter, %
Engångsposter i rörelseresultatet 380 -151 138 -1 000
Rörelseresultat 2 191 1 825 5 941 5 929

Rörelsemarginal, % 12,2 9,9 11,0 10,3
Resultat före skatt exkl 1 669 1 629 5 225 6 231
operationella och finansiella
engångsposter
Resultat före skatt 2 049 1 348 5 363 5 181

Nettokassaflöde efter 1 554 1 808 6 289 4 450
investeringar, före finansiering

Försäljningsförändring år-över-år, %: Organisk Struktur Valuta
Totalt

Kv3 2016 -0,6 -2,0 0,1 -2,5
År till dato 2016 -2,5 -2,4 -1,6 -6,5

Organisk Europa Nordamerika Latinamerika Asien Mellanöstern
försäljnings & Afrika
-förändring
per region
år
-över-år, %:
Kv3 2016 -0,6 -3,5 -6,5 3,8 0,3
År till dato 2,0 -8,3 -4,1 -3,8 1,0
2016

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt
oförändrad för både koncernen och för Industri, men förväntas bli
något högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad
i Europa, lägre i Nordamerika, något högre i Asien och högre i
Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt
oförändrad för koncernen, samt för både Industri och Fordon. Den
förväntas bli något högre i Europa, lägre i Nordamerika och relativt
oförändrad i Asien och Latinamerika.

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober 2016 kl. 14.00:
tel. 08 5065 3937.

All information angående SKFs niomånadersrapport 2016 finns på SKFs
webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 och enligt lagen om värdepappersmarknaden .
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för
offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997
miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/skf-niomanadersrapport-2016,c2109013
http://mb.cision.com/Main/637/2109013/580473.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.