Du är här

2017-10-04

SKISTAR AB: Bokslutskommuniké

SkiStar AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké

september 2016-augusti 2017

Bästa verksamhetsåret någonsin och ett bra bokningsläge inför vintersäsongen

Fjärde kvartalet

-- Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med 26 MSEK, 22
procent, till 90 MSEK (116) jämfört med föregående år.
-- Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet försämrades med 8 MSEK, 6
procent, till -150 MSEK (-142) jämfört med föregående år.
-- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3:78 SEK
(-3:53), en minskning med 7 procent.

Helåret

-- Nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade med 315 MSEK, 16 procent, till
2 306 MSEK (1 991) MSEK jämfört med föregående år.
-- Resultat efter skatt för räkenskapsåret förbättrades med 81 MSEK, 26
procent, till 387 MSEK (306) jämfört med föregående år.
-- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9:96 SEK (7:92),
en ökning med 26 procent.
-- Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 5:50 SEK (4:50) per aktie,
motsvarande totalt 216 MSEK (176).

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats Årjes:

Vi har upplevt ännu en bra vintersäsong, som bidragit till ett starkt
verksamhetsår och kan återigen presentera det bästa resultatet i SkiStars
historia med uppnådda och överträffade finansiella målsättningar. Valles
vinterveckor i januari, tre bra sportlovsveckor, konferensverksamheten SkiStar
Business och ökade exploateringsvinster är några starka bidrag till
resultatförbättringen.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass,
uppgår till 5,4 miljoner varav 0,3 miljoner tillkommit från St. Johann. Bokade
objektsdygn minskade med närmare 4 procent jämfört med föregående år till 505
000, delvis beroende på att hotellen i Trysil överförts till egen
bokningsorganisation och därmed inte ingår i SkiStars statistik. Vinsten efter
skatt ökade under verksamhetsåret med 81 MSEK till 387 MSEK, vilket ger oss
ännu större möjligheter att fokusera på SkiStars utveckling framåt på våra
destinationer.

Under det föregående verksamhetsåret gick vi in med 10 MEUR i en nyemission i
den österrikiska skidanläggningen St. Johann in Tirol. SkiStar blev därmed
majoritetsägare med 68 procent av aktierna. Det var vårt första förvärv utanför
Skandinavien. St. Johann gjordes direkt bokningsbart via skistar.com och till
säsongstarten för vintern 2016/17 erbjöds även MySkiStar. St. Johann har
överträffat våra förväntningar denna säsong och levererar ett positivt resultat
före avskrivningar uppgående till 6,2 MSEK.

Den 29 maj lämnade EU det positiva beskedet att de godkänt den statliga
finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen belägen mellan Sälen och
Trysil. Flygplatsen förväntas ge stora effekter på näringslivet i regionen.
Anläggningsarbetet påbörjades i månadsskiftet augusti/september och de första
planen beräknas landa som planerat inför vintersäsongen 2019/20. SkiStar är en
av ett 30-tal delägare i Scandinavian Mountains AB.

Bokningsläget inför vintersäsongen 2017/18 är 7 procent högre än vid samma
tidpunkt föregående år. Över hälften av den totala kapacitet som beräknas
säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Ökningen kan hänföras till
att både januariveckorna och perioden efter sportloven, som inkluderar en
tidigare påsk, bokas tidigare. Störst tillväxt på utlandsmarknaderna ser vi i
Danmark och Tyskland. Vi ser med stor optimism fram emot den kommande säsongen.

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 klockan 07.30
CET.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen
äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt
Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St.
Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 31 %
och totalt i Skandinavien 42 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med
gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten;
Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80
Bo Eriksson, tf Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 81

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.