Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

Slutligt resultat av NIBEs företrädesemission

h röster

Slutligt resultat av NIBEs företrädesemission

Den slutliga sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i NIBE
Industrier AB (publ) (”NIBE” eller ”Bolaget”) visar att 7 391 566 aktier av
serie A, motsvarande cirka 100,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A,
och 55 154 960 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,2 procent av de erbjudna
aktierna av serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 455
544 aktier av serie B har tilldelats utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är således fulltecknad och NIBE tillförs cirka 3 024 MSEK
före emissionskostnader.

Markaryd, Sweden, 2016-11-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EJ FÖR DISTRIBUTION,
DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG
KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet.
Meddelande om tilldelning av aktier av serie B kommer att ske genom utskick av
avräkningsnota. Meddelande om tilldelning utgår endast till de som erhållit
tilldelning.

NIBE kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 3 024 MSEK före
emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar NIBEs aktiekapital med
cirka 9 844 073,44 kronor till cirka 78 752 597,19 kronor och antalet aktier
kommer att öka med 7 391 566 aktier av serie A och 55 610 504 aktier av serie
B. Antalet aktier i NIBE kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 504
016 622 aktier varav 59 132 590 aktier av serie A och 444 884 032 aktier av
serie B.

De nya aktierna av serie A och serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter
registrerades hos Bolagsverket den 28 oktober 2016. Sista dagen för handel med
betalda tecknade aktier (”BTA”) var den 27 oktober 2016. De nya aktierna av
serie B beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm samt SIX Swiss
Exchange omkring den 2 november 2016.

De nya aktierna av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket omkring den 11 november 2016 och förväntas bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm samt SIX Swiss Exchange omkring den 15
november 2016.

Rådgivare
Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets är finansiella rådgivare till
NIBE i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar juridisk
rådgivare till NIBE i samband med företrädesemissionen.

Om NIBE
NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort
samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning
bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av
tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning.
Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och
försäljning på fem kontinenter.

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva
företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har
bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2015 hade
en omsättning på över 13 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika
affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över
11 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large
Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan
2011.

För ytterligare information vänligen kontakta NIBE:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef , +46 433 73 076

Hans Backman, CFO, +46 433 27 34 69

Christel Fritiofsson, IR-chef, +46 433 73 078

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 2 november 2016 kl.
08.00.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NIBE.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta
ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och
Schweiz. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NIBE kommer endast
att ske genom det prospekt som NIBE offentliggjorde den 6 oktober 2016.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess
territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia,
(”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig,
föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i NIBE har registrerats, och inga aktier
eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt,
i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i
en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act
och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.