Du är här

2017-08-22

Smart Eye: Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017

Sammanfattning andra kvartalet 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 12 114 (10 486) TSEK, vilket
motsvarar en ökning med drygt 15%.

· Rörelseresultatet uppgick till -9 306 (-3 867) TSEK, vilket ligger
i linje med beslutad expansion med investeringar i främst personal,
marknads- och säljaktiviteter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 435 (-4 240)
TSEK.

· Resultat per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 43 244 TSEK per siste juni.
· Under perioden fortlöpte etableringen av säljkontoret i USA enligt
plan genom rekrytering av två mycket erfarna säljare med erfarenhet
av avancerad teknisk systemförsäljning.

· Efter periodens utgång erhöll Smart Eye en ny design win från en
europeisk premiumbiltillverkare.

Januari-juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 19 747 (16 077) TSEK, vilket
innebär en ökning med drygt 22% jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -18 469 (-7 688) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -18 717 (-8 464)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
Kommentar från VD

Andra kvartalet 2017 visar att Smart Eye fortsätter att utvecklas
enligt plan. Tack vare ett intensivt arbete tillsammans med kunderna,
har vi lyckats öka omsättningen med 74% för affärsområdet Applied
Solutions. Efter rapportperiodens utgång vann vi vår tredje design
win.

Fordonsindustrin genomför stora investeringar för att utveckla teknik
som förbättrar den aktiva säkerheten. Det pågår ett stort antal
upphandlingar bland strategiskt viktiga fordonstillverkare. De
företag som vinner upphandlingarna i dessa tidiga utvecklingsfaser
har goda möjligheter att kunna fortsätta att utvecklas tillsammans
med OEM. Vi gör bedömningen att Smart Eye är väl positionerat för att
vara ett av de företag som nomineras, vilket i sin tur borgar för
stabila intäktsströmmar för affärsområdet Applied Solutions under
lång tid framåt.

Under många år har fordonsindustrin strävat efter att öka
trafiksäkerheten. Initialt utvecklades passiv säkerhet, vilket
innebär att minimera följderna om en olycka inträffar. Idag ligger
fokus på att dessutom öka den aktiva säkerheten, vilket innebär
implementering av system som minskar risken att olyckor över huvud
taget ska inträffa. Målet är att trafikolyckor ska bli något man bara
kan läsa om i historieböcker. Men då krävs autonoma bilar.

Självkörande bilar definieras i fem nivåer, där level 1 innebär att
bilen uppmärksammar föraren på risker och där level 5 innebär att
bilen är fullständigt autonom och att ingen interaktion av föraren är
nödvändig. Ända tills nyligen hade ingen bil nått högre än level 2,
men i år har de första level 3 bilarna presenterats av bilindustrin.
I och med detta framsteg kan bilföraren i vissa specifika situationer
helt överlåta styrningen åt bilen. Det är Smart Eyes ståndpunkt att
förarövervakning kommer att vare en central del i självkörande bilar
från och med level 3. Resultatet blir bilar som kan anpassa rytm och
avstånd till andra fordon, men som också är helt självständigt i
vissa trafiksituationer. Systemet innebär ett stort steg framåt inom
trafiksäkerhet.

Arbetet med Smart Eyes två design wins löper enligt plan och vi är en
attraktiv samarbetspartner tack vare god tillgång till och kunskap om
den senaste teknologin inom AI. I augusti erhöll Smart Eye en tredje
design win från en OEM inom premiumsegmentet som Smart Eye tidigare
inte har jobbat med. Tillsammans med en ledande Tier1-leverantör
kommer vi att leverera ett Driver Monitoring-system till en bilmodell
baserad på biltillverkarens nästa produktionsplattform. Modellen
förväntas gå i produktion under 2019.

Verksamheten och produkterna inom Research Instruments gör det möjligt
för kunder att mäta, följa och analysera mänskligt beteende i olika
intressanta situationer. Utvecklingen inom till exempel
universitetsvärlden, rymdforskningen och flygbranschen är positiv och
Smart Eye fortsätter att vara en pålitlig leverantör av eye
tracking-system som hjälper kunderna att förstå mänskligt beteende.
Den höga investeringstakten inom Research Instruments följer den
långsiktiga Planen. I denna plan ingår det att finnas där våra kunder
finns, för att kunna ge support och stöd på plats när det behövs. Det
är därför vi med glädje hälsar våra första amerikanska medarbetare i
Detroit välkomna!

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök
http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se
Om Smart Eye AB
Smart Eye (http://smarteye.se/) utvecklar och marknadsför system för
eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart
Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt
beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye
eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/15057/2330701/712074.pdf
http://mb.cision.com/Public/15057/2330701/ab7b2683b49bd247.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.