Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

Smart Eye: Smart Eye Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

Sammanfattning tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 12 945 (10 092) TSEK, vilket
motsvarar en ökning med 28%.

· Rörelseresultatet uppgick till -8 180 (-4 634) TSEK, vilket ligger
i linje med beslutad plan och beror på investeringar i främst
personal och den geografiska expansionen.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 285 (-4 876)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 27 468 TSEK per sista september.
· Omsättningen för affärsområdet Applied Solutions ökade med 96%.
· Smart Eye vann en tredje design win med en europeisk
premiumbiltillverkare.

· Smart Ai, ny hårdvaruplattform lanserad.
· Samarbete med iMotions inom biometrisk forskning.
· Ny CRO och CFO har rekryterats.
· Från och med tredje kvartalet har Smart Eye etablerat ett bolag i
USA varvid detta kvartal omfattar en koncernredovisning.

Januari-september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 32 692 (26 169) TSEK, vilket
innebär en ökning med 25% jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -26 649 (-12 322) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -27 002 (-13 340)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
Kommentar från VD

Tredje kvartalet 2017 visar liksom de två föregående att Smart Eye
utvecklas i enlighet med sin långsiktiga strategi. Omsättningen ökar
med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Största
delen av ökningen kommer från affärsområdet Applied Solutions som
ökar 96 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Resultatet för
kvartalet uppgår till -8 180 TSEK.

Den första serieproducerade bilen med Smart Eyes mjukvara har börjat
säljas. Vi sluter samarbetsavtal med nyckelspelare på
forskningsmarknaden. Vi får fler design wins. Våra kunder är nöjda
med vårt erbjudande och vad vi levererar. Båda affärsområdena går bra
tack vare en stark underliggande marknad, god positionering och de
satsningar som gjorts under året.

Ny plattform för in-car AI lanserad, Smart Ai

Artificiell intelligens är ett begrepp som vi alla kommer att bli
alltmer bekanta med. Det handlar om att programmera datorer genom att
sätta igång en process där datorn själv lär sig bästa sättet att lösa
en uppgift. Programmet blir inte bara duktigt på att lösa uppgifter
med den träningsdata som det förses med, utan kan i många fall
generalisera och klara av saker det inte tränats för. Detta förväntas
få långtgående konsekvenser för mänskligheten, många arbeten kan
automatiseras, inte bara bilkörning där vi nu ser de första
stapplande stegen med level 3 traffic jam assist. Många tror att AI
kommer att generera en ekonomisk produktivitetsökning som motsvarar
efterkrigsårens höga tillväxt. Vi på Smart Eye anser att allt detta
kommer att öka betydelsen av multipla sensorer som parallellt läser
av människors intentioner, så kallade multimodala användarinterface,
för att kunna öka hastigheten i kommunikationen mellan människor och
maskiner. Frontmodulen på nyligen introducerade iPhone X är ett bra
exempel på detta. Det är bakgrunden till vår satsning på den nya
produkten Smart Ai, en oerhört kraftfull plattform med flertalet
linjära processorkärnor och massivt parallella GPU:er (Graphics
Processing Unit) som möjliggör multipla kameror och andra sensorer
för att kunna utveckla nästa generations användargränssnitt ihop med
våra kunder i bilindustrin. Baserad på samma arkitektur som
leveransen till Volvo Cars DriveMe-projekt kommer Smart Ai att säljas
tillsammans med en palett av kamerasensorer. Den är bestyckad med
senaste bildbehandlingsmjukvaran för eyetracking och ett avancerat
SDK (Software Development Kit). Smart Eye har ett dedikerat FoU-team
som jobbar med nästa generations Deep Learning algoritmer till Smart
Ai. Det finns stöd för fortsatt funktionsutveckling för såväl Smart
Eye som våra kunder att själva träna algoritmer och köra dem ihop med
ett API (Application Programming Interface).

Inleder samarbete med iMotions inom biometrisk forskning

Inom vårt affärsområde Research Instruments har vi inlett ett
samarbete med iMotions, en av världens ledande leverantörer av
lösningar för multimodal biometrisk forskning. iMotions plattform
kommer att integrera Smart Eye Pro, som är konstruerad för avancerad
eyetrackingforskning med flera kameror, och Aurora, vår avancerade
skärmbaserade eyetracker. Forskare inom flyg- och fordonsindustrin
kommer därmed att kunna få fördjupade insikter om känslomässiga
beteenden med dessa integrerade lösningar. Vi upplever en tilltagande
efterfrågan på teknologi som förbättrar förståelsen för hur
undermedvetna tankar styr mänskligt beteende. Dessutom har
marknadskartan ritats om i samband med att teknologijättarna
Facebook, Google och Apple har köpt på sig varsitt eyetrackingbolag
som därmed försvinner från forskningssegmentet. Samarbetet känns
därför mycket angeläget. Integrationen av produkterna Smart Eye Pro
och Aurora i iMotions plattform förväntas vara färdig i fjärde
kvartalet och därefter tillgängliga genom både iMotions och de egna
distributionskanalerna.

Anders Lyrheden ny CFO

Jag är glad att kunna hälsa Anders Lyrheden välkommen som vår nye CFO.
Anders har en gedigen kompetens och lång erfarenhet från globala och
börsnoterade företag, det är en perfekt bakgrund och kompetens för
ett växande bolag som Smart Eye. Anders tidigare erfarenheter
omfattar rollen som CFO på bland annat Swegon, Hexpol och Mölnlycke
Health Care.

Tredje design win - ytterligare upphandlingar pågår

Smart Eye har under perioden erhållit sin tredje design win, vilket
därmed blir den tredje tyska premium-OEM som får tillgång till vår
eyetrackingteknologi. Vi är nu väletablerade på den tyska
premiummarknaden, vilket har stor strategisk betydelse för fortsatta
framgångar. Just nu pågår ett flertal internationella upphandlingar.
Det är globala storföretag som etablerar leverantörsrelationer för
första och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye
ligger bra till för att etablera sig som marknadsledare i
premiumsegmentet, vilket är en viktig position inför den stundande
kampen om mellanklassegmentet.

Den första bilen med eyetracking, som möjliggör level 3 självkörning,
har nu börjat säljas. Den presenterades tidigare i höst. Smart Eye
kommer inte att kommunicera vilken bil det är i närtid på grund av
ingångna sekretessavtal men vi ser fram emot att återkomma med mer
detaljer så snart som omständigheterna tillåter.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök
http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se
Om Smart Eye AB
Smart Eye (http://smarteye.se/) utvecklar och marknadsför system för
eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart
Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt
beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye
eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/15057/2373867/740411.pdf
http://mb.cision.com/Public/15057/2373867/9a98bd5a62cac712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.