Du är här

2018-08-20

Smart Eye: Smart Eye delårsrapport januari - juni 2018

Massmarknadsvolymer i sikte

April - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 11 004 (12 114) TSEK, vilket
motsvarar en minskning med 9 %.

· Rörelseresultatet uppgick till -16 764 (-9 306) TSEK, i linje med
plan och som är ett resultat av beslutade satsningar på
produktutveckling samt ökad takt i den geografiska expansionen.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 856 (-9 435)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 14 976 TSEK per sista juni. Bolaget har
i tillägg till detta en outnyttjad kreditfacilitet om 15 MSEK.

· Den geografiska expansionen fortsätter. Under perioden har bolaget
öppnat kontor i Tokyo och Chongqing, Kina.

· Två bilmodeller med Smart Eyes teknik lanserades under perioden.
Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 20 584 (19 747) TSEK, vilket
innebär en ökning med drygt 4% jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -30 610 (-18 469) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -30 830 (-18 717)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
Händelser efter periodens utgång

· I juli erhölls ytterligare en design win. Denna gång med en av
Kinas största biltillverkare. Bilmodellen kommer att börja produceras
2019 och det estimerade ordervärdet över produktlivscykeln är på
minst 100 MSEK.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

· Med start denna kvartalsrapport kommer uppgift om estimerat
marknadsvärde på erhållna design wins att lämnas och uppdateras
kontinuerligt.

· Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade
design wins uppgår för närvarande till minst 475 MSEK över
produktlivscykeln.

· Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig
plattform hos de fem biltillverkare där design wins har kommunicerats
är det estimerade värdet för närvarande till minst 2 000 MSEK sett
över produktlivscykeln.

VD-kommentar

Marknadsbilden klarnar

Smart Eye har tidigare kommunicerat 18 design wins från fem OEMs,
senast från i juli i år. Det sammanlagda uppskattade ordervärdet på
samtliga 18 modeller överstiger 475 MSEK över produktlivscykeln. Om
vårt förarövervakningssystem (DMS) skulle implementeras i resten av
bilarna på redan vunna plattformar så skulle det motsvara intäkter på
över 2 miljarder kronor sett över livscykeln för bilplattformarna.
För att ytterligare sätta det i perspektiv så är det potentiella
värdet på samtliga upphandlingar som pågår i år och nästa år, där
Smart Eye är delaktiga, över 10 miljarder kronor. Det är tydligt att
tiden är mogen för DMS och att Smart Eye är perfekt positionerade för
att dra nytta av denna enastående marknadsmöjlighet. Våra nyöppnade
kontor i Japan och Kina ska ses i ljuset av nya möjligheter som
öppnar sig, inte bara på de marknaderna utan globalt.

Massmarknaden nära förestående

Det andra kvartalet handlade först och främst om att de största
biltillverkarna i världen har svängt om. De är nu redo att sätta in
förarövervakningskamera (DMS) i sina bilplattformar. Som ett resultat
har många offertförfrågningar (RFQ:er) initierats för
massmarknadsmodeller. Fram till 2017 var det premiumtillverkare som
handlade upp DMS men i år är det högvolymbilar som för första gången
är aktuella, på alla geografiska marknader.

Lösningen på den globala epidemin med trafikolyckor

Detta är utmärkta nyheter för oss alla. DMS har potentialen att rädda
många liv och kommer till sin fulla rätt när de flesta bilarna har
utrustningen. Ouppmärksamhet, trötthet och andra nedsättningar av
körförmågan är bland de allra största riskfaktorerna och bidrar till
att trafikolyckor är den tredje vanligaste dödsorsaken i
åldersgruppen 5-44 år. Mer än 1,2 miljoner människor förolyckas i
trafiken och 50 miljoner skadas varje år. FN har utlyst att 2011-2020
är årtiondet för främjandet av säkerhet i trafiken och har manat alla
medlemsstater att öka sina satsningar på trafiksäkerhet.

DMS-teknologi en del av lösningen

Vi på Smart Eye är mycket stolta över att se två årtiondens hårda
arbete börja betala sig och att DMS sprider sig från premiumbilar
till mellanklassbilar (motsvarande Golf, Toyota Corolla, Honda Civic
etc). Vågen av system för massmarknaden kommer något snabbare än vad
vi tidigare beräknat och också tidigare än vad vi har kommunicerat
till marknaden. Detta är mycket positivt och det betyder i grunden
att fler människoliv kommer att räddas av DMS. Alla i industrin
jobbar stenhårt för att ta tillvara på denna historiska chans att
vara delaktiga i utvecklandet av en ny säkerhetsteknologi som har sin
utgångspunkt i faktiskt mänskligt beteende.

Försäljningsutveckling

Nettoförsäljningen januari till juni uppgick till 20,6 MSEK, 4 procent
upp från förra årets 19,7 MSEK. Applied Solutions steg med 8 procent
och Research instruments ökade med 2 procent. Det andra kvartalet för
AS var en minskning med 30 procent beroende på fokuseringen av
resurserna för att hantera det stora antalet offertförfrågningar. RI
ökade med 21 procent, tack vare stigande marknadsefterfrågan.

Martin Krantz
VD Smart Eye

Kontakt

Martin Krantz, VD
Tel nr 070-329 26 98
Martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO
Tel nr 070-320 96 95
Anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s.
system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har
idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions.
Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för
integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av
de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende.
Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem
samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att
utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få
företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon
som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har
för närvarande sexton design wins avseende serieleverans till
personbilar hos fyra globala fordonskoncerner.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 CET den 20
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-delarsrapport-januari---...
http://mb.cision.com/Main/15057/2595734/894018.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.