Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SN-PROGNOS: TILLVÄXT MATTAS AV, SVENSK BNP +1,1% 2019 (NY)

(Tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svensk konjunktur håller på att mattas av och
arbetslösheten väntas stiga.

Det skriver Svenskt Näringsliv, SN, i en konjunkturprognos som presenterades
på tisdagen.

"Samtliga indikatorer i Sverige pekar nedåt. Vi ser en väsentligt svagare
konjunkturutveckling och en stigande arbetslöshet", säger Svenskt Näringslivs
chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar.

Sveriges BNP väntas öka 1,1 procent i år, 1,0 procent 2020 och 1,3 procent
2021. I föregående prognos, i april, väntades BNP öka 1,4 procent i år och
1,5 procent 2020.

En betydligt sämre omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk
utrikeshandel minskar. Samtidigt blir konkurrensen allt tuffare. När
exportmarknaderna växer långsammare påverkas investeringar och näringslivets
produktion negativt. Den svagare tillväxten innebär också att arbetslösheten
väntas stiga från 6,3 procent i fjol till 7,3 procent 2021.

"Det är oroande att vi under högkonjunkturen inte lyckades minska
utanförskapet mer. Arbetslösheten är fortfarande mycket högre bland utrikes
födda än bland inrikes födda. Den försämrade konjunkturen ser ut att förvärra
situationen ytterligare", säger Bettina Kashefi.

Svenskt Näringsliv räknar med att Riksbanken som kommunicerat höjer reporäntan
i december och att den sedan lämnas oförändrad resten av prognosperioden.
Inflationstrycket beskrivs som "obefintligt" i många delar av ekonomin, som
verkar under stark global konkurrens.

"I kombination med en måttlig ekonomisk tillväxttakt, svagare arbetsmarknad
och något starkare krona under prognosåren, vilket dämpar importpriserna, är
det svårt att se vad som kortsiktigt kan driva inflationstakten till 2
procent eller däröver", skriver Svenskt Näringsliv.

I en fördjupning om kommande avtalsrörelse 2020 skriver de att det ekonomiska
läget är annorlunda nu än inför föregående avtalsrörelse 2017, som
resulterade i treåriga avtal på totalt 6,5 procent.

"Den globala tillväxten har bromsat in och världshandeln utvecklas nu svagt.
Omvärldskonjunkturen påverkar parterna men det är den internationella
konkurrenskraften som står i fokus när avtal om ett nytt industrimärke
förhandlas fram", skriver Svenskt Näringsliv.

Vad gäller konkurrenskraften menar Svenskt Näringsliv att det är oroväckande
att produktivitetstillväxten saktat in och även förväntas bli låg framöver. I
ett sådant läge bör inte svenska arbetskraftskostnader öka snabbare än i våra
konkurrentländer, om svenska företags internationella konkurrenskraft ska
kunna bibehållas.

"Sammanfattningsvis kommer de länder som på ett bra sätt förmår anpassa
arbetskostnadsutvecklingen till den fortsatt svaga produktivitetstillväxten
att gynnas i den internationella konkurrensen. Förhoppningsvis blir Sverige
ett av dessa länder", skriver Svenskt Näringsliv.

SN 2019 2020 2021
==============================================================
BNP 1,1% 1,0% 1,3%
Arbetslöshet 6,7% 7,3% 7,3%
KPIF 1,7% 1,6% 1,6%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.