Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

Sobi 3 kv: Resultat e finans -50 Mkr (SIX -48)

(SIX) Specialistläkemedelsbolaget Sobi, Swedish Orphan
Biovitrum, redovisar ett resultat efter finansnetto på -50
miljoner kronor (-49) för det tredje kvartalet 2012.

Analytikerna hade räknat med ett resultat efter finansnetto
på -48 miljoner kronor enligt SIX Market Estimates
sammantställning av fem analytikers estimat.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.