Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Softronic AB: Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

Onsdag den 11 maj 2016 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman
fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin,
Petter Stillström (ordförande), Jeanna Rutherhill och Anders Nilsson.
Susanna Marcus nyvaldes och Mats Runsten avböjde omval.

Revisor
Ernst & Young omvaldes till revisionsbolag.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode
om 180 000 kr utgår till ordföranden och 95 000 kr vardera till fyra
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett
totalt arvode om 560 000 kr.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning
till aktieägarna om 50 öre per aktie, totalt 26 316 401 kronor och
att avstämningsdag är den 13 maj 2016. Utbetalning beräknas ske från
Euroclear den 18 maj 2016.

Valberedning
Baserat på ägandet i slutet av augusti månad 2016, utser de fyra
största aktieägarna i bolaget en valberedning bestående fyra
representanter. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa
valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett
eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om
emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i
Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller
för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier
skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av
apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B,
motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på
Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall
erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de
ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall
kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall
ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och
därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta
aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och
rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav
därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera
förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans
bemyndigande

För mer information kontakta:
Anders Bergman, CFO Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00
Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster
spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.
Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i
Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt
500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund
Arjeplog och Överkalix.. Hemsida: www.softronic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/softronic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-och-ko...
http://mb.cision.com/Main/1083/2007896/514938.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.