Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

SOGSB: Søgne og Greipstad Sparebank Årsregnskap 2019

Vedlagt følger årsregnskap for Søgne og Greipstad Sparebank for 2019

Årsregnskapet ble vedtatt av styret 12. februar 2020 og legges frem for
generalforsamlingen 16. april 2020.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495172

Författare OSE News