Du är här

2018-03-14

Solid Property Fund: ny fastighetsfond, fokus på bostäder i USA

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förvärv av bostadsfastigheter i mindre populära
områden som är på väg att integreras med mer välbärgade. Detta med fokus på
USA.

Det är en av ambitionerna med den nya fastighetsfonden Solid Property Fund,
som i dag öppnar sin första investeringsrunda riktad till både institutioner
och privata investerare.

Kajsa Sihlén, affärsjurist i grunden, tog sina första steg på
fastighetsmarknaden i mars 2015 då hon förvärvade ett hus i Detroit med en
årlig avkastning på 15 procent efter avgifter. Ett halvår senare grundade
Kajsa Sihlén bolaget Solid Capital Group med avsikten att hjälpa svenskar få
avkastning genom hyresintäkter.

Kajsa Sihlén, grundare av Solid Capital Group. (Foto: Lennart Ström)

Nu tar Solid Capital Group steget att genom Solid Property Fund erbjuda
avkastning på fastighetsmarknaden i främst USA, utan att själv direktäga
fastigheter.

" Vi kommer göra våra första fastighetsinvesteringar när vi har stängt
teckningsperioden den sista ma rs", säger Kajsa Sihlén till Fonder Direkt.

Teckningsperioden startar i dag den 14 mars och pågår alltså månaden ut, varpå
Solid Property Fund avser göra sina första förvärv av bostadsfastigheter -
fondens inriktning. Utgångspunkten för investeringarna kommer att vara
städerna Cleveland och Detroit i USA, men Solid Capital Group undersöker för
närvarande nya marknader (andra städer i USA) där fonden bedömer att
motsvarande attraktiva värderingar finns.

Fonden har tillstånd från Finansinspektionen att förvärva fastigheter i USA
och Sverige, men med dagens fastighetsvärderingar kommer fokus helt ligga på
USA.

" Så länge inget drastiskt händer i Sverige kommer 100 procent av medlen
investeras på den amerikanska fastighetsmarknaden. Det är en ren
värderingsfråga - det gäller att köpa en tillgång till rätt pris, oavsett om
det är en fastighet eller en aktie " ,säger Kajsa Sihlén.

Kan du berätta lite mer om hur ni arbetar i områden som ni bedömer genomgår
en statusresa? Hur bedömer ni vilka områden som är på väg att förbättras?

" Till att börja med genom att se efter om det öppnas exempelvis kaféer och
butiker i området , vilket är ett bra tecken . Det kan även handla om att
titta på vilka skolor som finns i området och om man kan se en positiv trend
kring hur många som söker sig dit . Till vår hjälp för att ta fram sådan
statistik har vi partners som vi
arbetar nära med . Sedan tittar vi endast på städer där det är tydligt att
staten satsar i form
av exempelvis investeringar i nya vägar och förbättringar av broar ",säger
Kajsa Sihlén och fortsätter:

" Vi arbetar även aktivt själva med att förbättra områden : 40
arbetstillfällen har hittills skapats till följd av att våra partners
behöver skala upp sin verksamhet inom ramen för samarbetet. Så vi gör
någonting gott, inte bara för de hyresgäster som bor i våra fastigheter och
våra investerare, utan även för samhället som helhet".

Vilka är dessa partners?

" De samarbetspartners vi jobbar med är bland annat fastighetsskötare, som
tar
hand om hus och hyresgäst. Det gäller även personer som tillsätter
kvalificerade hyresgäster, partners som genomför större renoveringar och
underhåll av fastigheterna , och jurister som sköter avtalsfrågor och bland
annat ser till att alla ägarbevis
registreras. Att ha samarbetspartners på plats är avgörande när vi går in på
en ny marknad".

Om och när ni aktivt tittar på den svenska fastighetsmarknaden, är det samma
strategi som gäller här? Det
vill säga att leta efter något eftersatta områden med potential att integreras
i mer välmående områden .

" USA och Sverige skiljer sig ganska stort på denna punkt. I USA är det
vanligt med stora skillnader inom ett och samma område än vad som är fallet i
S verige. Tittar man exempelvis på Stockholm, så är ofta hela stadsdelen
eller
området ifråga antingen välbärgat eller mindre välbärgat. I USA kan det
skilja ganska markant inom en och samma stadsdel eller område. Därför passar
denna strategi bättre där " .

Hur ser de tekniska detaljerna kring fonden ut, avseende exempelvis handel
och utdelning ?

" Upplägget är att f onden ger ut vinstandelslån och investeraren köper ett
vinstandelsbevis.
Handel i fonden kommer ske en gång i kvartalet, tillsvidare genom oss på Solid
Capital Group och framöver eventuellt även via andra värdepappersbolag,
beroende på vilka vi sluter avtal med. Det kommer
finnas två andelsklasser, varav den ena ger utdelning en gång per år och
avkastningen i den andra återinvesteras i fonden " .

Hur planerar ni att hantera utflöden ur fonden?

" Minsta investeringstid är fem år, så det finns en god framförhållning.
Därefter behöver investeraren förvarna sex månader innan försäljning, så att
Solid Capital kan planera för att antingen byta ut investeraren mot en ny,
eller frigöra kapital " .

Hur kommer investerare kunna följa fondens utveckling?

" Man kommer se en värdeförändring i form av ökande hyresintäkter i rapporter
som skickas ut kvartalsvis till investerarna. Där meddelas avkastningen och
det är ganska kraftfullt att kunna se hur det ökar från kvartal till kvartal.
Vad gäller själva värdeförändringen på fastigheterna så redovisas detta en
gång per år. Men det som kommer närmast en kurs att följa är det redovisade
intäktsflödet - det är hyres intäkterna som ger avkastningen".

Vill du tillägga något ?

" Intresset kring fonden är högt och anledningen till att det går så bra för
oss
är att vi verkar i prisvärda områden och har bra partners på plats. Hela
infrastrukturen är satt och alla kontakter finns. Vi har gjort det här i två
och ett halvt år och den enda skillnaden nu mot tidigare är att man får ett
indirekt ägande och sprider sin risk över alla fastigheter fonden innehar.
Kompetensen och erfarenheten har vi och j ag är taggad på att komma i gång".

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.