Du är här

2014-04-23

Solidium Oy: FAM och Solidium förutsätter att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan

FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma den 23 April 2014,
sammanfattning:

* FAM och Solidium stödjer Stora Ensos tillväxtstrategi och
förändringsarbete. Vår uppfattning är att strategin kommer att höja
bolagets värde och lönsamhet samt stärka grunden för bolagets långsiktiga
utveckling.

* Expansionen i tillväxtmarknaderna som Kina, Indien, Brasilien, Pakistan och
Uruguay medför också ett stort ansvar. Det är därför viktigt att Stora Enso
behandlar hållbarhetsfrågor som en väsentlig del av sin strategi. Bolagets
långsiktiga framgång bygger på starka relationer med de lokala samhällena i
alla länder som bolaget verkar i och att bolagets upplevs som en positiv
kraft lokalt.

* Barnarbete i Pakistan är ett exempel på en stor utmaning som alla företag
som kommer till landet blir tvungna att möta. För FAM och Solidium är
barnarbete oacceptabelt.

* Som långsiktiga ägare förutsätter vi att Stora Enso hittar en hållbar
lösning på barnarbetsfrågan inom underleverantörsledet i joint
venture-företaget i Pakistan, inom en tidsram som säkerställer barnens
välmående. Vi förväntar oss också att bolaget kommunicerar mer aktivt och
öppet kring sina planer och utvecklingen i frågan.

* Solidium och FAM analyserar hur vi som ägare på bästa sätt kan stödja Stora
Enso också i fortsättningen. För att nämna ett exempel träffar vi
internationella organisationer och andra experter för att lära oss "best
practice" för att bekämpa barnarbete.

För mer information, kontakta:

Lars Wedenborn, VD, FAM
E-post: lw(at)fam.se, Tel: +46 735 23 77 35

Kari Järvinen, VD, Solidium
E-post: kari.jarvinen(at)solidium.fi, Tel: +358 40 548 3995

FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma i sin helhet:

Bästa aktieägare

Mitt namn är Kari Järvinen och jag är verkställande direktör för Solidium Ab.

Följande uttalande är gemensamt för Foundation Asset Management och Solidium.

Foundation Asset Management (FAM) och Solidium är båda långsiktiga och aktiva
ägare i Stora Enso. Tillsammans representerar vi cirka 22 procent av bolagets
kapital och 52 procent av rösterna. Mot bakgrund av den debatt som varit runt
Stora Enso under den senaste tiden, så anser vi att det i dag på
bolagsstämman är rätt tillfälle att övergripande ge vår syn på Stora Enso och
dess framtid till er övriga aktieägare.

Vi hörde nyss vd Jouko Karvinens utförliga presentation av Stora Ensos
strategi och affärsverksamhet, samt beskrivning av bolagets hållbarhetsarbete
med fokus på Pakistan.

Stora Enso genomgår just nu en stor strategisk omvandling från en europeisk
producent av massa och papper till ett värdeskapande bolag med fokus på
förnyelsebara material och tillväxtmarknader. Förpackningsbranschen är en
globalt växande marknad och en betydande del av branschens tillväxt sker på
tillväxtmarknader. Stora Enso har expanderat till flera av dessa marknader
motiverat av den goda tillväxten.

FAM och Solidium stödjer Stora Enso's tillväxtstrategi och förändringsarbete.
Vår uppfattning är att strategin kommer höja bolagets värde och lönsamhet
samt stärker grunden för bolagets långsiktiga utveckling.

Stora Ensos strategiska omvandling kommer att ta tid och ställer höga krav på
bolagets styrelse, ledning och medarbetare. Expansionen i tillväxtmarknaderna
medför också ett stort ansvar. Stora Enso har verksamheter i Kina, Indien,
Brasilien, Pakistan, Uruguay och andra tillväxtmarknader. Var och en av dessa
marknader har sina egna särdrag och utmaningar. På tillväxtmarknaderna spelar
hållbarhetsarbetet en mycket viktig roll och betydelse. Det är därför viktigt
att Stora Enso behandlar hållbarhetsfrågor som en väsentlig del av sin
strategi. Stora Ensos hel- och delägda verksamheter har stor påverkan på
många människor i de länder bolaget verkar i, till exempel i
skogsverksamheterna i Kina och Brasilien. Bolagets långsiktiga framgång
bygger på starka relationer med de lokala samhällena i alla länder som
bolaget verkar i och att bolagets upplevs som en positiv kraft lokalt.

Barnarbete i Pakistan är ett exempel på en stor utmaning som alla företag som
kommer till landet blir tvungna att möta.

För FAM och Solidium är barnarbete oacceptabelt. I Finland och Sverige handlar
detta om en viktig värdering djupt förankrad i samhället. Frågan är också
central utifrån perspektivet ansvarsfullt ägande. FN:s allmänna deklaration
om mänskliga rättigheter och den Internationella arbetsorganisationen ILO:s
deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, utgör
centrala riktlinjer, vilka vi respekterar. Stora Enso stödjer också
principerna i dessa centrala deklarationer.

Som långsiktiga ägare förutsätter vi att Stora Enso hittar en hållbar lösning
på barnarbetsfrågan inom underleverantörsledet i joint venture-företaget i
Pakistan, inom en tidsram som säkerställer barnens välmående. Vi förväntar
oss också att bolaget kommunicerar mer aktivt och öppet kring sina planer och
utvecklingen i frågan. Det är viktigt att Stora Enso vinner förtroende när
det gäller hanteringen av barnarbets- och hållbarhetsfrågor. Vi har en bra,
fortgående dialog med bolagets ledning och styrelse, och den dialogen vill vi
fortsätta.

Lösningen av barnarbetsfrågorna i underleverantörsledet och tryggandet av
barnens välbefinnande och skolgång kommer att kräva beslutsamhet och
långsiktighet av alla som deltar i arbetet. Vi betonar särskilt betydelsen av
internationellt samarbete. Ett enda bolag kan inte eliminera problemet och
därför stödjer vi Stora Ensos nära samarbete med internationella och lokala
experter.

Solidium och FAM analyserar hur vi som ägare på bästa sätt kan stödja Stora
Enso också i fortsättningen. För att nämna ett exempel träffar vi
internationella organisationer och andra experter för att lära oss "best
practice" för att bekämpa barnarbete.

Alla vi aktieägare bör ha i åtanke att ett bra hållbarhetsarbete är en viktig
indikator för bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Det kommer över tid att
skapa värde för alla intressenter. Ur ett ägarperspektiv är det mycket
viktigt att bolaget i sin verksamhet tar hänsyn till alla viktiga ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter på ett föredömligt sätt. I bästa fall kan
hållbarhetsarbetet också ge nya möjligheter i affärsverksamheten.

Stora Enso har möjlighet att ha en stor positiv påverkan på sin omgivning i
tillväxtmarknaderna. För den lokala befolkningen spelar förpackningarna som
tillverkas av lokala förnyelsebara material en viktig roll för bland annat
matens kvalitet och därigenom också för välbefinnandet. Verksamheten medför
också naturligtvis att ledande teknologi och kunskap tillförs de länder som
Stora Enso verkar i.

Kära aktieägarkolleger i Stora Enso, låt mig sammanfatta:

Stora Ensos växande förpacknings- och biomaterialverksamhet spelar en central
roll i bolagets strategi. Förnyelsebara material, djupt kunnande och
förstklassiga produkter är en mycket bra kombination och kommer att ha en
positiv påverkan på både samhällens utveckling och aktieägarvärde. Det kommer
att bidra till Stora Ensos långsiktiga framgång. Men en förutsättning för
detta är att principerna om hållbar utveckling beaktas och att de införlivas
som en naturlig del i bolagets dagliga verksamhet.

Stora Enso har betonat att bolaget följer principerna om hållbar utveckling
när det expanderar i tillväxtmarknader. Som ägare stödjer vi bolagets
satsningar för att hitta lösningar på hållbarhetsfrågor och vi kommer att
följa den utvecklingen. Expansionen och tillväxten måste genomföras
ansvarsfullt och långsiktigt, med hänsyn till alla parter.

Samtidigt vill vi tacka VDn Jouko Karvinen för det långsiktiga arbetet med
bolagets strategi, allt från förberedandet till genomförandet. VDn Karvinen
har med sitt personliga engagemang starkt påverkat förändringen inom bolaget.

Tack.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

HUG#1779146

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.