Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-03

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1-30.6.2015 och bokslut: AKTIEAVKASTNINGEN FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT EFTER DEN SVAGA HÖSTEN

Sex månaders perioden 1.1-30.6.2015

* Avkastningen på Solidiums samtliga placeringar var 9,7 procent och
aktieplaceringar 10,3 procent.

* Solidium minskade sin ägarandel i TeliaSonera och Outokumpu och utökade sin
ägarandel i Metso och Outotec.

Räkenskapsperioden 1.7.2014-30.6.2015

* Avkastningen på Solidiums samtliga placeringar var 4,3 procent och
aktieplaceringar 4,6 procent.

* Solidiums resultat var 217 miljoner euro. Resultatet före värdeförändringar
var 800 miljoner euro.

* Solidium betalade 1 527 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten
och erhöll i vinstutdelning 275 miljoner euro av sina innehavsbolag.

* Solidiums substansvärde sjönk under räkenskapsperioden från 8,1 miljarder
euro till 6,9 miljarder euro i huvudsak pga vinstutdelningen.

* Solidiums styrelse föreslår för den kommande bolagsstämman en
dividendutdelning på 266 miljoner euro.

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar
översiktsperioden så här:

"Under perioden januari-juni uppgick vår aktieavkastning till 10,3 procent och
avkastningsutvecklingen för de flesta innehavsbolagen var tämligen god. För
hela räkenskapsperiodens del uppgick avkastningen till endast knappa fem
procent, vilket inte är en tillfredsställande nivå för oss i synnerhet som
aktiemarknaden generellt sett utvecklades tämligen starkt. Den utmärkta
avkastningsnivån för tidigare räkenskapsperioder kunde inte upprätthållas,
eftersom speciellt våra innehavsbolag i gruvindustrin och metallrelaterade
branscher led av den svåra konjunkturcykeln och av operativa problem.

Under det gångna året har statens ägarstyrning och Solidiums uppgift
debatterats flitigt. Det är bra att man diskuterar ägandefrågor. Ur Solidiums
synvinkel är ägarstyrningsmodellen och det erhållna mandatet tydliga. Ägaren
fastställer Solidiums mandat och uppgiftsområde - vi verkar konsekvent och
öppet i enlighet med dessa.

Vi frigjorde igen en ansenlig mängd kapital till vår ägare genom att sälja
aktier i TeliaSonera. Aktieförsäljningarna har lett till en bestående lägre
dividendintäktsnivå. Fastän Solidiums värde för staten i offentligheten
främst syns som vinstutdelning, förverkligas betydelsen av vårt arbete
starkast genom den aktiva interaktionen med våra innehavsbolag."

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten Dess uppgift
är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett
viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums
placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden och det
viktigaste målet för Solidiums placeringsstrategi är en god skötsel av de
befintliga innehaven samt att öka placeringarnas värde. Solidium är
minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp,
Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp).
Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,6 miljarder euro på
publiceringsdagen för detta meddelande. Närmare information finns
www.solidium.fi.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här:

Halvårsrapport
http://hugin.info/142364/R/1949272/708425.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

HUG#1949272

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.