Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Solnaberg Property: Solnaberg Property Halvårsrapport 2018-06-30

SOLNABERG PROPERTY HALVÅRSRAPPORT 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018
Hyresintäkterna uppgick till 29 749 022 kr (27 506 432)
Driftsöverskottet uppgick till 24 427 339 kr (22 225 224)
Förvaltningsresultatet uppgick till 19 884 920 kr (17 946 980)
Periodens resultat uppgick till 2 449 240 kr (2 301 575)
Resultat per aktie uppgick till 0,65 kr (0,61)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
På stämman den 9 maj fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 2 kr (180716), 2 kr (181015), 2 kr (190115) och 2 kr(190415).

Bolaget har utökat sina lån med ca 14 Mkr till totalt 514 Mkr på oförändrade villkor. Utökning av krediten beror i huvudsak på hyresgästanpassningar till If.

Bolaget har nått en förlikning med säljaren vilket innebar att den tididgare fordran på 11,5 Mkr nu blivit reglerad med 5,7 Mkr. Skillnaden har bokförts som en justering på aktielikviden avseende dotterbolaget. I och med denna förlikning har alla fordringar på säljaren upphört.

Finansiell översikt/nyckeltal Jan-Juni 2018 Jan-Juni 2017 2017-12-31 Jan-Dec 2017 Avkastning på eget kapital 0,77% 0,66% 1,73% Balansomslutning, kr 881 332 072 896 201 255 876 711 819 Soliditet 34,6% 36,7% 37,9% Fastighetens marknadsvärde, kr 952 000 000 920 000 000 952 000 000 Belåningsgrad 54% 55% 53% Eget kapital per aktie, kr 81,0 87,5 88,4 Antal utestående aktier 3 760 000 3 760 000 3 760 000

UTDELNING
Bolaget kommunicerade inför listningen på Nasdaq Stockholm First North målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0% avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr. På ordinarie stämma den 9 maj fastställdes utdelningen till totalt 8 kronor per aktie fördelat på fyra utdelningstillfällen med följande avstämningdagar, 2 kr/aktie (180716), 2 kr/aktie (181015), 2kr/aktie (190115) och 2 kr/aktie(190415).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommunik 2018: 11 mars 2019
Årsstämma 2019: 8 maj 2019
Halvårsrapport 2019: 21 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 augusti 2018

Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågerman
Ordförande

Christian Kreger
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot

Torbjörn Wiberg
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Wiberg, VD
Telefon: +46 70-689 20 16, e-mail: wibergadvice@gmail.com mailto:wibergadvice@gmail.com
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se http://www.solnabergproperty.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Solnaberg Property Halvarsrapport 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23861

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som
Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.