Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

SolTech Energy: Analysguiden: Förvärv snabbar på

SolTech har genomfört två bolagsförvärv som adderar betydande intäkter
och lönsamhet till affärsområdet BIPV. Genom förvärv av redan
anslutna installationer i Kina kommer även intäkter från
affärsområdet el-produktion att stiga. Vi ser uppsida i aktien.

Efter justerade redovisningsprinciper presenterade SolTech
nettointäkter om 53 MSEK för 2018. Med anledning av ändrade
redovisningsprinciper är siffran skev och underskattar den faktiska
intäkten för huvudverksamheterna. Justerat för detta beräknas
nettointäkterna för helåret 2018 till 69,3 MSEK. Vår justerade
prognos var 78,6 MSEK. Affärsområdet för byggnadsintegrerade
solceller (BIPV) genererade intäkter 10,8 MSEK mot vår prognos om 18
MSEK. Det redovisade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar om
17,6 MSEK var pådrivet av affärsområdet elproduktion.

Verksamheten i Kina skapar ett stabilt och förutsägbart intäktsflöde
till koncernen med en hög lönsamhet. Sedan halvårsskiftet har den
anslutna kapaciteten för elproduktion i Kina ökat med 97 procent till
68,4 MW per rapportdatumet för H2 2018. I januari 2019 restes 170
MSEK i en obligationsemission för att förvärva redan anslutna
installationer om 24,4 MW. Förvärvet kommer med all sannolikhet att
genomföras i mars. Vid detta tillfälle ägs och drivs totalt 93 MW av
ASRE som genererar motsvarande 124,5 MSEK i intäkter på årsbasis,
varav 51 procent är hänförbara till aktieägare i SolTech. Det var det
andra förvärvet av färdiga installationer med leveransavtal.
Strategin skyndar på uppskalningstakten för att nå målet att vid
utgången av 2019 ha en ansluten kapacitet om 211 MW.

Affärsområdet BIPV:s andel av de totala redovisade intäkterna för
helåret 2018 uppgår till 20 procent. Denna andel förväntas öka
kraftigt efter förvärven av Nyedal Solenergi (51%) och NP-Gruppen
(60%). Vi tror att dessa förvärv kommer att bidra med cirka 104 MSEK
till intäktsraden och cirka 7,2 MSEK till EBITDA-resultat under
innevarande år. Förvärven väntas även kunna ge vissa
försäljningssynergier med ett utökat kontaktnät i branschen och
korsförsäljning mellan produkterna. Marknaden förefaller inte
diskonterat värdet av förvärv i Sverige i aktiekursen. Efter
justeringar i vår modell landar vi på ett motiverat värde om 14,3
kronor för de kommande 6 - 12 månaderna i ett basscenario.

Läs hela analysen här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-forvarv...).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/analysguiden-forvarv-snabbar...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.