Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

SolTech Energy: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 18 MAJ 2017

SolTech Energys årsstämma hölls torsdagen den 18 maj 2017 kl 18.00 i
lokaler vid Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för verksamhetsåret 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret
2016 samt att det ansamlade resultatet, 92 227 648 SEK, överförs i ny
räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg och
Frederic Telander

Stefan Ölander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC
med auktoriserade revisorn Bo Åsell som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till
styrelseordföranden och 50 000 SEK vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild
ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå
enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med
kallelsen om:

· Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner.

· Ny bolagsordning med justering av diverse mindre formaliafel.

· Införande av ett nytt optionsprogram avsedda för
incitamentsprogram.

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Stefan Ölander, styrelseordförande SolTech Energy AB, Telefon: 070-739
80 00.

Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Mer information finns på www.soltechenergy.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 maj 2017 klockan
20:00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 19:30
CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig
på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje
byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy
utvecklar egna produkter som är en del av en fastighets yttre skal
och som producerar varmvatten eller elektricitet. Produkterna bygger
på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) . I
produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade
semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via
Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och
Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid
Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår det helägda
dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB samt även det till 51 procent
samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och
Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) . Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på
www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/kommunike-fran-arsstamma-i-so...
http://mb.cision.com/Main/2299/2269309/676811.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.