Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

SolTech Energy: Ny order i Ningbo, Kina - ASRE:s försäljningstakt fortsatt hög

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat sin nionde order i staden
Ningbo. Kunden är Ningbo Hrale Plastic Heat Exchanger Co Ltd. Ordern
gäller installationen av en solenergianläggning på 1 megawatt (MW)
och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,71 MSEK. Under avtalets 20
åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka
34,2 MSEK. ASRE har därutöver totalt 16,12 MW anslutna till elnätet
som genererar cirka 27,9 MSEK i årlig intäkt, 2 MW under byggnation
och cirka 6,9 MW av 2017 års mål om 50 MW i liggande order.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 10 000 m2 och årligen
producera cirka 1 000 000 kWh. Som jämförelse räcker det till att
årligen försörja 71 normala svenska villor som i snitt förbrukar 14
000 kWh vardera. Ningbo Hrale Plastic Heat Exchanger förbinder sig
att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE,
uppgår till cirka 9,91 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under
andra kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar:

· Det är glädjande att kunden är från Ningbo, där det tidigare gått
snabbt att ansluta anläggningarna till elnätet när de är
färdigbyggda. Under 2017 är målet att ASRE skall dubbla såld volym
från 25 till 50 MW. Att vi så tidigt på året har fortsatt stark
försäljning i Kina känns tryggt. Finansieringen för årets mål om 50
MW avser vi tillgodose genom vårt dotterbolag, Advanced SolTech
Sweden AB:s, nyligen offentliggjorda samarbetsavtal med Danske Bank,
rörande att emittera "gröna obligationer".

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 januari 2017 kl.
07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig
på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje
byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy
utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre
skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I
produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade
semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via
Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och
Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid
Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det
till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ)
(ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE)
samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets
Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme
som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer
från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika
former av bidrag per producerad kWh. Med försäljningsmålet om 25 MW
för 2016 överträffat, ligger nu fokus på att bygga en orderstock 2017
och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på
230 megawatt (MW) som 2020 är fullt driftsatt och genererar en
löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/ny-order-i-ningbo--kina---asr...
http://mb.cision.com/Main/2299/2172998/618636.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.