Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

SolTech Energy: Nyemissionen av Units i SolTech Energy Sweden AB (publ), övertecknad med 70 %

SolTech Energy Sweden AB (publ) ("SolTech"), det ledande nordiska
solenergibolaget, har genomfört en till cirka 70 procent övertecknad
nyemission av Units med företräde för Bolagets aktieägare. SolTech
tillförs 55,1 MSEK inklusive en övertilldelning om cirka 2,5 MSEK som
nyttjas fullt ut genom det stora intresset för emissionen.

VD Frederic Telander i en kommentar

- Totalt tillförs SolTech 55,1 miljoner kronor. Vi är glada och
stolta över det förtroende som såväl våra aktieägare som inte minst
de nya investerarna visat genom att teckna i emissionen. Vi är nu med
råge över 10 000 aktieägare i SolTech. Emissionslikviden kommer till
största delen att användas för att finansiera höstens satsningar i
vårt samägda kinesiska dotterbolag, Advanced SolTech Renewable Energy
Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Vid årsskiftet förväntas totalt cirka 16,5
megawatt (MW) vara anslutna till elnätet, vilka nu också är fullt
finansierade. Dessa beräknas under 2017 och i 20 år framåt generera
årliga intäkter om cirka 30 MSEK.

Erbjudandet i korthet och utfall

· SolTech tillförs efter Erbjudandets genomförande en bruttolikvid
om cirka 55,1 miljoner kronor, inklusive en fullt utnyttjad
Övertilldelningsoption.

· Varje 13 befintliga aktier berättigade till teckning av 2 Units.
Aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ) erhöll en (1) Uniträtt
för varje (1) befintlig aktie. Det krävdes tretton (13) Unit-rätter
för att teckna två (2) Units.

· Emissionskursen var 13,00 SEK per Unit
· Nyemissionen omfattar högst 4 045 902 units, var och en bestående
av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri (kostnadsfri)
teckningsoption, vilket innebär en utspädning om cirka 13 procent.
Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 30
SEK under perioden 2 - 31 oktober 2017.

· Styrelsen har utfärdat en Övertilldelningsoption om ytterligare
cirka 195 000 Units som i kraft av det stora intresset, kommer att
utnyttjas till fullo. Därmed omfattar Erbjudandet, inklusive
Övertilldelningen, cirka 4 240 902 aktier, motsvararande cirka 14
procent av aktierna i Bolaget.

· Nyemissionen var garanterad till cirka 80 % av ett
garantikonsortium, samordnat av Bolagets rådgivare, vilka förbundit
sig att teckna upp till 41,6 Mkr av Erbjudandet. Denna garanti kommer
i kraft av överteckningen inte behöva tas i anspråk. Garanternas
arvode, motsvarande cirka 4,16 MSEK, erhålls i form av 320 000 Units.

· Totalt emitteras 4 560 902 teckningsoptioner inom ramen för
Erbjudandet inklusive övertilldelning och garantiersättning, vilka
vid fullt utnyttjande i oktober 2017 medför nyteckning av 2 280 451
aktier, motsvarande maximalt 1,9 procent av aktierna i Bolaget. Vid
sådant fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget
ytterligare cirka 68,4 MSEK i kapital.

· Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 31 oktober 2016.
G & W Fondkommission är finansiell rådgivare till SolTech i samband
med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl;
Frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på
forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del
av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i
glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och
solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I
sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas,
semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar
och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy
Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under
kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda
bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced
SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda
dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är
G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51
procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent.
Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande
underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar
inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett
20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som
respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika
former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en
orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en
installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/nyemissionen-av-units-i-solte...
http://mb.cision.com/Main/2299/2109728/580912.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.