Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

SolTech Energy: SolTech förvärvar majoriteten i Swede Energy Power Solutions AB

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 12 mars 2019 förvärvat 60 % av
aktierna i solenergiföretaget Swede Energy Power Solutions AB. Efter
förvärven av majoriteten i Nyedal Solenergi samt NP-Gruppen förvärvar
SolTech nu majoriteten i ett av Sveriges mest kompetenta och
expansiva solenergiföretag.

SolTech offentliggör härmed sitt tredje förvärv i år enligt den
förvärvsstrategi som presenterades den 25 oktober 2018. Swede Energy
är baserat i Jönköping samt i Stockholm, grundades 1988, har 14
anställda och omsatte under 2018 cirka 43 MSEK med ett positivt
resultat.

Förvärvet av Swede Energy i ekonomiska termer:

· SolTech förvärvar 60 % av Swede Energy Power Solutions AB (Swede
Energy) med en option att förvärva resterande 40 % senast år 2023.

· Samtliga aktier i Swede Energy värderas, förutsatt att uppställda
omsättnings- och vinstmål uppnås, till 45 MSEK. Den totala
förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår därmed till 27 MSEK.

· Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt
nyemitterade aktier i SolTech till ett värde av 8,1 MSEK (motsvarande
30 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan
ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda
omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.

· En rörlig omsättnings- och vinstbonus om totalt 11 MSEK kan
utfalla om den sammanlagda omsättningen överstiger 420 MSEK för åren
2019-2022 med bibehållna lönsamhetsmål.

· Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade
SolTech aktier.

· SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 70 MSEK
i omsättning för verksamhetsåret 2019 och med ett positivt
rörelseresultat.

· SolTech räknar också med fortsatt kraftig tillväxt med succesivt
ökade rörelsemarginaler 2020 och framåt. Detta till följd av ökad
försäljning av SolTechs egna produkter samt synergieffekter inom
inköp, lager & logistik, marknadsföring, personal samt
administration.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Det är med stolthet jag konstaterar att vi på kort tid förvärvat tre
högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv är att
addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för
våra egna produkter samt ökad tillväxt och lönsamhet inom
SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i
Swede Energy där VD Christoffer Caesar och hans team kommer att bli
en stor tillgång för oss. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att
under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech
till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står
dock att få igång samarbetet med NP-Gruppen, Nyedal Solenergi och
Swede Energy i syfte att säkerställa att detta går enligt plan.

Christoffer Caesar, VD Swede Energy i en kommentar:

- Att bli en del av SolTech-familjen är något hela Swede Energy ser
som en strålande och ömsesidig möjlighet. Swede Energy har levererat
lönsamma och säkra energianläggningar till kommersiella
fastighetsbolag och industrier i 30 år. Att utöka vårt sortiment med
SolTechs innovativa integrerade solcellsprodukter ser vi som ett
naturligt nästa steg och en möjlighet att tillsammans växa på den
nordiska marknaden med både traditionella och integrerade
solcellsanläggningar. Vi känner varandra väl och har stort förtroende
för SolTech sedan vi fick uppdrag att 2018 bygga en av Sveriges
största integrerade solcellsanläggningar på ca 100kWp med SolTech
Shingel.

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare:

· SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett
bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet
ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir
delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två aspekter gör att
SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i
det förvärvade företaget.

· Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta
skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då
nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien.

· Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen.
Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att
köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både
uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels
positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta
mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.

· SolTech har alltid en option att efter 3-4 år förvärva resterande
del av företaget.

· Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att
drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech
ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de
kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com eller Christoffer Caesar, VD Swede
Energy Power Solutions AB Tel: 0733-35 90 50 eller 036-13 06 00.
E-post: christoffer.caesar@swedeenergy.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2019 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi,
NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige
och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First
North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Swede Energy Power Solutions AB

Swede Energy har sedan 1988 levererat lönsamma och hållbara
energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier. Med
30 års erfarenhet av energianläggningar är vi branschledande på att
omvandla solens energi till el - på ett säkert, lönsamt och hållbart
sätt. Under 2018 byggde Swede Energy t.ex. första etappen på en av
Sveriges största markbaserade Solparkeråt Affärsverken i Karlskrona
bestående av totalt 22 000 paneler och 6 000 kWp när anläggningen
beräknas stå färdig under 2020. Under 2018 omsatte Swede Energy ca.
43 MSEK och hade inför 2019 en orderstock på ca. 40msek som kommer
levereras under 2019. Swede Energy designar och optimerar alla
anläggningar utifrån kundens förutsättningar och fokuserar
uteslutande på större installationer. Kvalitet, Miljö och Säkerhet är
ledord och Swede Energy är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001,
miljö enligt ISO 14001 och arbetsmiljö enligt AFS2001. Mer info på:
swedeenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-forvarvar-majoritete...
https://mb.cision.com/Main/2299/2761262/1005790.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.