Du är här

2018-07-18

SolTech Energy: SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK

SolTech fullföljer det avtal med bolagets kinesiska partner ASP som
offentliggjordes den 11 december 2017 om övertagande av en
rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery om 13 MW.
Anläggningens slutliga effekt uppgår efter färdigställd byggnation
till 12,7 MW mot tidigare planerade 13 MW och beräknas generera
årliga intäkter om cirka 13,8 MSEK mot tidigare angivna 15,4 MSEK.
Investeringen i anläggningen uppgår avtalsenligt till cirka 86 MSEK
mot tidigare angivna 96 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas
de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 276 MSEK mot tidigare
angivna 308 MSEK.

Bakgrund

Den 11 december 2017 meddelade SolTech att JiangSu YangHe Brewery
Joint-Stock Co Ltd. lagt en order på 13 MW gällande installation av
en solenergianläggning på deras fabrik. Ordern tecknades av SolTechs
kinesiske partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Detta
avsteg från normalförfarandet skedde för att möjliggöra
genomförandet, då JiangSu YangHe Brewery i sin upphandling haft som
skallkrav att leverantören av solenergianläggningen skulle ha minst
fem årsbokslut. Detta krav kunde ASRE inte möta eftersom bolaget
grundades 2015. I stället skrevs avtal med ASP om att ASRE skulle
överta anläggningen när denna var färdigbyggd och driftsatt. Detta
var beräknat till tredje kvartalet 2018, men har färdigställts redan
under andra kvartalet. ASRE övertar härmed planenligt anläggningen
från ASP.

Anläggningen täcker en takyta på cirka 12,7 hektar (127 000 kvm) och
beräknas årligen producera cirka 13 843 000 kWh. Kunden förbinder sig
att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.

Sammanlagt har ASRE medtaget denna affär 52,21 MW som är anslutna till
elnätet och på rullande 12 månaders basis genererar cirka 70,8 MSEK i
intäkt med god lönsamhet. ASRE konsolideras i SolTech-koncernen
enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att
utgöra SolTechs andel.

VD Frederic Telander i en kommentar:

· Vi är tacksamma för att ASP finansierat och byggt anläggningen som
täcker en yta motsvarande nästan 18 fotbollsplaner och som varje år
producerar lika mycket el som cirka 1 000 normalstora moderna svenska
villor förbrukar. Det är första gången vi förvärvar en färdig och
till elnätet ansluten anläggning, vilket möjliggör att vi håller
tempot i kapacitetsuppbyggnaden som planerat.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juli 2018 kl.
10.00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med
semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som
samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ),
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och
har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i
Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified
Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-forvarvar-nybyg...
http://mb.cision.com/Main/2299/2577418/880147.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.