Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

SolTech Energy: SolTechs Kinaverksamhet har tecknat en order som ger 30,6 MSEK över avtalsperioden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co.Ltd, ASRE, har tecknat en order med ShangYu
JinYing Copper Co Ltd. Ordern gäller installation av en
solenergianläggning på sammanlagt 1,7 megawatt (MW) och beräknas ge
årliga intäkter på 1,53MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas
de ackumulerade intäkterna uppgå till 30,6 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 700 000 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska
myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund.
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE,
uppgår till ca 10,3 MSEK och byggstart planeras till kvartal 2, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Det är glädjande att vi får ännu en kund i vår hemmaregion,
Zhejiang-provinsen. Provinsen har 55 miljoner invånare och här finns
stora affärsmöjligheter, vilket vi bevisat över de senaste åren.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ)

Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 mars 2018 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi,
NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige
och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First
North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000
aktieägare.Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i
att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för
anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års
avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu
ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet
att år 2022 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-kinaverksamhet-har-...
https://mb.cision.com/Main/2299/2764244/1007990.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.